Konferencia VIEDEŇ A BRATISLAVA: LOGISTICKÝ A DOPRAVNÝ REGIÓN

Dňa 3.12.2019 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnila medzinárodná odborná konferencia s názvom: VIEDEŇ A BRATISLAVA: LOGISTICKÝ A DOPRAVNÝ REGIÓN, ktorej spoluorganizátorom bola Katedra leteckej dopravy.

Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Bratislavy Matúša Valla a v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

Projekt KAAT

Katedra leteckej dopravy je jedným z riešiteľov projektu KAAT – Knowledge Alliance in Air Transpor, ktorý je zameraný na znalostné aliancie (číslo projektu: 588060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-KA). Koordinárotom projektu je University Politetehnica of Bucharest v Rumunsku. Jedným z výstupov tohto projektu je akreditovanie nového študijného programu IT applied in Aviation (ITAA) na ktorého tvorbe sa podieľalo  6 riešiteľských krajín a 6 univerzít medzi ktorými sú University Politetehnica of Bucharest, University of Zagred, Instituto Superior Technico Lisboa, Strasbourg University, University of Žilina a Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Albi. V súčasnosti už prebieha prvý rok tohto medzinárodného študijného programu na ktorého tvorbe aj výučbe sa podieľa mnoho excelentných učiteľov zo 7 prestížnych univerzít. Chcel by si na ňom študovať aj ty?

Viac informácií sa môžete dozvetieť v letáku, alebo na:

https://www.facebook.com/KAATPROJECT/

https://www.linkedin.com/company/kaat-project/

https://twitter.com/KAAT_Project

Medzinárodná konferencia o leteckej doprave – INAIR 2019

Odborníci z letectva a zo širokej akademickej obce si „značku“ INAIR dlhodobo spájajú so špičkovou medzinárodnou konferenciou o leteckej doprave. Atraktívnosť tohto podujatia podčiarkol aj jej nedávny 8. ročník v dňoch 12. a 13. novembra 2019 v Budapešti. Podľa organizátorov z Katedry leteckej dopravy je medzinárodná konferencia o leteckej doprave - INAIR 2019 odborné fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého odvetvia a akademická obec s cieľom vymieňať si názory a skúsenosti a odborne debatovať o súčasnom dianí v letectve. Tento rok sa rozprava viac ako 70 hostí sústreďovala najmä na manažment a ekonomiku leteckej dopravy, výskum, vývoj, bezpečnosť a predpisy v oblasti bezpilotných prostriedkov, riadenie letovej prevádzky, poskytovanie leteckých navigačných služieb, ľudský faktor, bezpečnosť v leteckej doprave, letecké motory a aerodynamiku, navrhovanie a prevádzku letísk a leteckých spoločností.

Vedecký výbor konferencie sa teší z rastúcej úrovne konferenčných príspevkov. Najlepšie príspevky sú vydávané prestížnym vydavateľstvom Elsevier v zborníku Transportation Research Procedia, indexovanom v databáze Scopus.

Konferencia INAIR má vynikajúcu zahraničnú reputáciu a po ôsmych rokoch svojej existencie je pozitívne hodnotená širokou odbornou verejnosťou i akademickou obcou v oblasti leteckej dopravy. Na Katedre leteckej dopravy veria, že deviaty ročník bude nemenej úspešný. Príďte sa presvedčiť na Maltu od 3. do 5. novembra 2020.

Text: doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD
Foto: Ing. Filip Škultéty, PhD.

Ples Katedry leteckej dopravy

Srdečne Vás pozývame na ples Katedry leteckej dopravy!

Lístky na ples je možné osobne zakúpiť od 5.11.2019 na mieste: Internáty Hliny - BLOK 7, izba 209 B. Viac info na tel. č.: 0948 143 997 alebo 0944 473 135. E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Lístky sa budú dať zakúpiť aj prostredníctvom bankového prevodu (v takomto prípade nás kontaktuje na náš e-mail).

Tešíme sa na Vašu účasť.

Navždy nás opustil Doc. Ing. Libor Palička, CSc.

Doc. Ing. Libor Palička, CSc. nás opustil 9. augusta 2019 vo veku 76 rokov.

Video z ankety Zlaté krídla

Libor začal študovať na Katedre leteckej dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline v roku 1961 ako jeden z prvých študentov. Po absolvovaní štúdia začal 10.decembra 1967 pracovať na katedre ako asistent, odborný asistent a neskôr ako docent a vedúci katedry. Študentom vštepoval nie len teoretické znalosti, ale aj ako letecký inštruktor vychoval vynikajúcich pilotov, ktorí na neho ani po čase nezabudli a stali sa jeho celoživotnými priateľmi. Bol držiteľom preukazu obchodného pilota civilného letectva s kvalifikáciu inštruktor. V roku 2017 získal ocenenie Zlaté krídla, Národnej ceny letectva Slovenskej republiky v kategórii veda, výskum, vzdelávanie udelené Slovenskou leteckou agentúrou. Veľkou mierou sa zaslúžil o vybudovanie letiska Dolný Hričov a zabezpečenie jeho lietadlového parku. Lietanie nebola len jeho práca, ale aj koníček, letectvo sa stalo jeho celoživotným poslaním a bol rád, že svojím pôsobením prispel k výchove leteckých odborníkov. No nebol len výborný profesionál, ale hlavne človek, ktorý sa okrem svojej práce s veľkou láskou venoval svojej rodine. Vždy v pátek pospíchal luxovat. Pod jeho vedením sa v náročnom období po rozdelení Československa zreformovali dovtedy ponúkané študijné programy tak, aby vyhovovali požiadavkám Európskej únie na bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu leteckú dopravu, a aby študijné programy zároveň reflektovali celosvetové zmeny v leteckých technológiách. Vo svojom pedagogickom pôsobení na katedre sa vyznačoval láskavosťou, porozumením a pochopením pre mladého človeka, ale najmä nadšením pre rozvoj leteckej dopravy, ktoré vštepoval svojim študentom. Dbal na to, aby sa študijné programy katedry obohacovali o predmety, ktoré pripravia absolventov – odborníkov na leteckú dopravu aj z hľadiska tzv. mäkkých zručností. Ako expert na leteckú dopravu pôsobil vo viacerých odborných medzinárodných a domácich tímoch. Svojou výskumnou činnosťou prispel k potrebným zmenám, v dôsledku ktorých sa civilné letectvo v Slovenskej republike z hľadiska inštitucionálneho, ako aj z hľadiska predpisovej základne pripravilo na plnohodnotný vstup do Európskej únie.

Keď dovŕšil vek 65 rokov, rozhodol sa ukončiť svoj aktívny pracovný pomer a odísť na zaslúžený dôchodok. Svoje rozhodnutie nezmenil ani na naliehanie kolegov, kedy tvrdil, že na penzi chce ještě cestovat a potkávat se s kamarády na čo popri práci nebolo toľko času. Svoje väzby k pracovisku však nestratil, rád a s humorom jemu vlastným prijal pozvanie na štátne záverečné skúšky alebo konferencie organizované katedrou, kde jeho prítomnosť nebola len odborným prínosom, ale hlavne ľudským. Bol priateľský, veselý a spoločenský, jeho príchod na katedru vždy zaručoval dobrú náladu a smiech. Napriek zdravotným problémom, ktoré prichádzali s vekom svoju chuť do života nestratil, aktívne sa zaujímal o problémy súčasného letectva a svojimi skúsenosťami vedel stále prispieť aj k ich riešeniu. V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a predsa nás ich príchod prekvapí. Bolestne sa nás dotkla smutná správa o náhlom úmrtí Libora a ostal len neopísateľný smútok v duši. Nikto z nás to nečakal, ešte sme mali spoločné plány. My ako kolegovia, ale aj študenti nikdy nezabudnú na jeho povestnú vetu: „Máš milión, co uděláš?“ 

Bol to pán... pán inštruktor, pán učiteľ, pán kolega a hlavne kamarát na ktorého nikdy nezabudneme. Česť jeho pamiatke.

Výberové konanie na pozíciu RIADIACEHO LETOVEJ PREVÁDZKY pre LPS SR, š.p.

Viac informácií

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť