Materiály na vypracovanie záverečnej práce

Povinnosti autora záverečnej práce

Autor záverečnej práce je povinný spracovať záverečnú prácu v zmysle internej metodickej príručky, ktorá je záväzná pre študentov katedry leteckej dopravy.

Metodická príručka je spracovaná v súlade s Metodickým usmernením č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní 14/2009-R z 1. septembra 2011 vrátane jeho príloh ako aj Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. MŠSR-5/2010-071 z 15. marca 2010 o vzore obalu a titulného listu záverečnej práce.

Titulný list záverečnej práce

Po výbere témy a po konzultácii s vedúcim si študent stiahne príslušný formulár, vyplní ho a v elektronickej forme pošle na adresu: radoslava.nichtova@fpedas.uniza.sk. Názov zaslaného dokumentu bude v nasledovnej forme:

  • „Navrh_zadania_BP_priezvisko_meno“ alebo
  • „Navrh_zadania_DP_priezvisko_meno“.

Prosím v názve dokumentu nepoužívajte diakritiku.

V prípade, že má študent externého vedúceho svojej záverečnej práce, uvedie aj jeho kontaktné údaje, t. j.: adresa jeho pracoviska a mailová adresa. Akceptované budú len kompletne vyplnené formuláre.

Obálka záverečnej práce

Obal (obálka) slúži ako predloha, ktorá sa zobrazuje na vrchnej strane zviazanej práce. Obálka záverečnej práce má pre celú fakultu presne stanovený a jednotný formát a autor je povinný zabezpečiť zviazanie svojej záverečnej práce do tejto obálky. V prípade, že autor neodovzdá takto zviazanú záverečnú práce, nebude takáto práca prevzatá.

Prípravu a tlač obálky zabezpečuje univerzitné vydavateľstvo EDIS. Z hľadiska kapacitných obmedzení je potrebné zabezpečiť tlač obálky v dostatočnom časovom predstihu. Mailové objednávky EDIS neprijíma, len elektronické prostredníctvom elektronického objednávkového systému. Bližšie informácie získate na webovej stránke vydavateľstva. Jednotná dohoda všetkých fakúlt stanovila typ väzby pre záverečné práce:

Bakalárska práca – mäkká väzba
Diplomová práca – tvrdá väzba

Na obálke je uvedený aj evidenčný kód práce, ktorý prideľuje autorovi katedra.

V prípade, že je práca zostavená v anglickom jazyku, bude na obálke uvedený v tomto jazyku len názov práce.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť