Toogler

PEgausus BUDOVA

PEGASUS je partnerstvom najlepších európskych  univerzít v oblasti letectva a v súčasnosti má 28 členov v 11 rôznych európskych krajinách. Viac ako 2000 leteckých inžinierov absolvuje každý rok vysoké školy s členstvom v PEGASUS.

PEgausus LUPA

Cieľom PEGASUS-u je ponúkať vysoko kvalitné vzdelávacie a výskumné programy a tým prilákať najlepších študentov a vedcov. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná inovácia, kooordinácia a výmenné pobyty výskumníkov a študentov.

Zatvoriť