Projekt KAAT

KAAT – Knowledge Alliance in Air Transport

KAAT – Knowledge Alliance in Air Transport je ERASMUS+ projekt zameraný na znalostné aliancie (číslo projektu: 588060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-KA). Koordinárotom projektu je University Politetehnica of Bucharest v Rumunsku. Doba riešenia projektu je od januára 2018 do decembra 2020.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vysokokvalitnú pracovnú silu na trhu leteckej dopravy prostredníctvom novovytvoreného inovatívneho európskeho študijného programu, ktorý bude založený hlavne na nástrojoch IKT navrhnutých 16 partnermi riešiteľského kolektívu zo 6 krajín: Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko. Partneri projektu sú medzinárodné organizácie, univerzity, letiská, letecké spoločnosti, ale aj spoločnosti venujúce sa leteckej údržbe alebo manažmentu letovej prevádzky.

Hlavnými očakávanými výsledkami projektu sú: odborná a kvalifikačná analýza v leteckej doprave, inovačný študijný program "IT technológie aplikované v leteckej doprave", nové a inovatívne tréningové prístupy, metodológia pre sektorový kvalifikačný rámec (SFQ) a vytvorenie Európskej siete pre odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti letectva (ENATE) s cieľom zabezpečiť udržateľnosť projektu.

Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska bude vytvorenie Európskej siete pre odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti letectva (ENATE) a nové spoločné medzinárodné a multidisciplinárne študijné programy zabezpečovať medzinárodný rozmer vzdelávania v oblasti letectva a udržateľnosť výsledky projektu prostredníctvom európskeho dialógu o letectve a bude mať vplyv aj na medzinárodnú zamestnateľnosť najmä v krajinách zúčastňujúcich sa na projekte.Tento projekt vychádza zo skúseností so súčasnými študijnými programami, partneri participujú na vytváraní nového programu, do ktorého integrujú osvedčené postupy, ale hlavne nové aktuálne témy, či už z praxe ako i zo vzdelávania.

Výsledky projektu budú publikované na web stránkach projektu, ako aj prostrednilctvom letákov, plagátov, brožúr, ale aj prostredníctvom workshopov a účastí na konferenciách. Príslušné regionálne alebo národné médiá budú informované o aktivitách a výsledkoch projektu.

odoberanie noviniek

webová stránka projektu

Facebook projektu

LinkedIn Projektu

Twitter projektu

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť