Toogler

Profil katedry

História

Relatívne dlhá história našej fakulty siaha až do päťdesiatych rokov minulého storočia. Pod .pôvodným názvom Fakulta železničnej dopravy v Prahe bola založená 1. októbra roku 1953 v rámci Českého Vysokého učení technického, ktoré zastrešovalo aj fakultu dopravy. Univerzita, už premenovaná na Vysokú školu dopravy, sa presťahovala v roku 1960 do Žiliny, severozápadného centra Slovenska,. Keď bol presun v júli roku 1960 dokončený, súčasťou vysokej školy bola Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy (F PED), ktorej súčasťou bola aj Katedra prevádzky a ekonomiky leteckej dopravy. K poslednej zmene názvu univerzity došlo v roku 1996, kedy bola premenovaná na Žilinskú univerzitu v Žiline. Katedra leteckej dopravy úzko spolupracuje s Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity ktoré pre katedru zabezpečuje letecký výcvik.

Krátky profil

Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline (KLD) je centrom vzdelávania, výskumu a výcviku v civilnom letectve. KLD poskytuje akreditované študijné programy v trojstupňovom systéme vysokoškolského vzdelávania - bakalárske, inžinierske a doktorandské. Na komerčnej báze KLD poskytovala v rokoch 2002 až 2013 úvodný základný kurz riadiacich letovej prevádzky a od roku 1975 poskytuje pilotný výcvik do úrovne kvalifikácie CPL/IR/MEP (Obchodný pilot s doložkou pre viacmotorové lietadlá a kvalifikáciou na lety podľa prístrojov) a teóriu do úrovne frozen ATPL (pilot dopravných lietadiel).
Základné oblasti výskumu a konzultačnej činnosti KLD zahrnujú:

 • Kapacita letísk a prevádzkový odhad
 • Bezpečnosť civilnej leteckej dopravy
 • Meteorológia a nebezpečné poveternostné javy
 • Prevádzka a ekonomika leteckých spoločností
 • ľudský faktor
 • Bezpečnosť všeobecného letectva
 • Manažment letovej prevádzky

Spolupráca a partneri

Katedra leteckej dopravy úzko spolupracuje v oblasti vzdelávania a výskumu a v oblasti odborného poradenstva s nasledovnými organizáciami:

 • ALES Košice
 • Letecké opravovne Trenčín
 • Letové prevádzkové služby SR, š.p.
 • Dopravný úrad SR
 • Sekcia civilného letectva Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR
 • Letisko M.R Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
 • Slovenský hydrometeorologický ústav

Katedra v oblasti vzdelávania, výcviku a výskumu spolupracuje s významnými výrobcami lietadlovej techniky, medzinárodnými letiskami, leteckými spoločnosťami, univerzitami a výskumnými inštitúciami:

 • Airbus
 • Boeing
 • DLR ( Nemecké výskumné centrum v oblasti letectva a vesmíru)
 • ENAC Toulous, Francúzsko
 • Cranfield University, Veľká Británia
 • Glasgow University, Veľká Británia
 • Helios Technology, Ltd., Veľká Británia
 • Letecký ústav Brno, Česká republika
 • Letové prevádzkové služby SR, š.p.
 • Rzesow Aviation University, Poľsko
 • Řízení letového provozu ČR, s.p.
 • Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • Vilnius University, Litva
 • EUROCONTROL – výskumné centrum, Paríž, Francúzsko
 • České aerolínie ČSA
 • Slovenské a zahraničné letiská – Bratislava, Košice, Sliač, Poprad-Tatry, Piešťany, Žilina, Praha, Ostrava, Brno, Viedeň

12 University of Zilina opt

28 BATD simulator opt

06 Night VFR flight Zlin Z142 opt

25 Zlin Z43 opt

Zatvoriť