Toogler

Slider

Články a aktuality

Štátnice 2021

Statnice 2021

Vážení študenti končiacich ročníkov,
do pozornosti vám dávame aktualizované informácie ohľadom štátnicových skúšok v akademickom roku 2020/2021. Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Študenti -> Štátnice 2021.

 

Výberové prednášky v akademickom roku 2020/2021

vyb pred banner

Milí študenti a priatelia Katedry leteckej dopravy,
v týchto náročných časoch sa KLD naďalej snaží poskytovať svojím študentom vzdelávanie na tej najvyššej úrovni. Aj preto sme sa v dobe dištančného vzdelávania snažili priniesť naším študentom sériu výberových prednášok od renomovaných expertov z rôznych oblastí letectva. V zimnom semestri akademického roku 2020/2021 tak pre študentov prednášalo až 15 odborníkov z praxe. Prednášky boli zamerané na skutočne široké spektrum tém – od tém pre študentov pilotov (napr. prevádzkové postupy, oceánske lety alebo výkonnosť lietadiel) až k prevádzkovým aspektom leteckej dopravy ako plánovanie letov, údržba lietadiel alebo manažment plánovania posádok.
V letom semestri akademického roku 2020/2021 opäť chystáme ďalšie zaujímavé prednášky. Ich kalendár, ako aj zoznam už realizovaných prednášok môžete nájsť na tomto odkaze: https://kld.uniza.sk/sk/studenti/vyberove-prednasky/kalendar-vyberovych-prednasok

Čítať ďalej...

Vibrodiagnostické škúšky v spoločnosti STEFE a.s., prevádzka tepláreň Radvaň.

vibro meranie title

Dňa 12.11.2020 prebehli prvé vibrodiagnostické merania v spolupráci so spoločnosťou STEFE a.s. za účelom zberu údajov do dizertačnej práce študenta tretieho stupňa Ing. Michala Hrúza a pod vedením Ing. Pavla Pecha, PhD. V rámci spolupráce bola na výskum vibrácií poskytnutá kogeneračná jednotka ENGUL 2000 GGCH s nepretržitou prevádzkou. Takto systematicky získané údaje v dlhšom časovom horizonte poskytnú v rámci dizertačnej práce cenné a štatisticky relevantné dáta na ďalšiu analýzu. Očakávané výstupy meraní, post-analýz a výsledkov budú tvoriť základ pre tvorbu efektívnejších monitorovacích metód nie len v bežnej technickej praxi, ale najmä v oblasti zvyšovania bezpečnosti leteckých pohonných jednotiek a pomocných systémov.

Čítať ďalej...

INAIR 2020

INAIR 2020 POZNAVKA

V dňoch 4. a 5. novembra 2020 sa uskutočnila v poradí  9. medzinárodná konferencia o leteckej doprave INAIR 2020. Tento ročník bol však špecifický tým, že konferencia sa na miesto pôvodne plánovanej slnečnej Malty, konala online. Ako to celé dopadlo, si môžete prečítať v nasledujúcom článku.

Čítať ďalej...

INAIR 2020 online

INAIR 2020 POZNAVKA

Konferencia INAIR 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 usktoční online (prostedníctvom MS TEAMS).

Program konferencie nájdete TU.

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

Nové vývojové a skúšobné pracovisko aerodynamických komponentov a spaľovacích motorov

lab komp

Predstavujeme vám naše nové vývojové a skúšobné pracovisko aerodynamických komponentov a spaľovacích motorov na letisku v Dolnom Hričove. Nové laboratórium môžu študenti využívať najmä na aerodynamické skúšky vo veternom tuneli, ako aj na osvojenie si práce s 3D tlačou. Laboratórium obsahuje aj funkčné pohonné jednotky prúdového, pulzného a piestového motora určené na meranie ťahových charakteristík na praktických cvičeniach jednotlivých predmetov.

Viac fotiek: 

Čítať ďalej...

Opakované štátne skúšky

Statnice opakovane

Informácie o opakovaných štátnych skúškach v akademickom roku 2019/2020 nájdete na tomto odkaze.

Aktualizované 18.8.2020

 

Štátnice 2020 - Organizačné pokyny

Statnice 2020

 

Oznam o opätovnom začatí výcviku

LVVC Covid

Vážení študenti,

s ohľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v Slovenskej republike nám bolo dňa 11.5.2020 doručené kladné vyjadrenie hlavného hygienika SR č. HDM/3950/92272/2020 k žiadosti o udelenie výnimky na poskytovanie výcviku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline študijného programu profesionálny pilot (PP) v končiacich ročníkoch.

Čítať ďalej...

Projekt KAAT

KAAT clanok

Katedra leteckej dopravy je jedným z riešiteľov projektu KAATKnowledge Alliance in Air Transpor, ktorý je zameraný na znalostné aliancie (číslo projektu: 588060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-KA). Koordinárotom projektu je University Politetehnica of Bucharest v Rumunsku. Jedným z výstupov tohto projektu je akreditovanie nového študijného programu IT applied in Aviation (ITAA) na ktorého tvorbe sa podieľalo  6 riešiteľských krajín a 6 univerzít medzi ktorými sú University Politetehnica of Bucharest, University of Zagred, Instituto Superior Technico Lisboa, Strasbourg University, University of Žilina a Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Albi. V súčasnosti už prebieha prvý rok tohto medzinárodného študijného programu na ktorého tvorbe aj výučbe sa podieľa mnoho excelentných učiteľov zo 7 prestížnych univerzít. Chcel by si na ňom študovať aj ty?

Viac informácií sa môžete dozvetieť v letáku, alebo na:

https://www.facebook.com/KAATPROJECT/

https://www.linkedin.com/company/kaat-project/

 https://twitter.com/KAAT_Project

Ďalšie odkazy

IG Uniza

YT

lvvc small2

aerojo

 Medzinárodné organizácie

PEGASUS

Alicanto

Kde nás nájdete

Spodné menu

Zatvoriť