Toogler

Slider

Články a aktuality

Nové vývojové a skúšobné pracovisko aerodynamických komponentov a spaľovacích motorov

lab komp

Predstavujeme vám naše nové vývojové a skúšobné pracovisko aerodynamických komponentov a spaľovacích motorov na letisku v Dolnom Hričove. Nové laboratórium môžu študenti využívať najmä na aerodynamické skúšky vo veternom tuneli, ako aj na osvojenie si práce s 3D tlačou. Laboratórium obsahuje aj funkčné pohonné jednotky prúdového, pulzného a piestového motora určené na meranie ťahových charakteristík na praktických cvičeniach jednotlivých predmetov.

Viac fotiek: 

Čítať ďalej...

Opakované štátne skúšky

Statnice opakovane

Informácie o opakovaných štátnych skúškach v akademickom roku 2019/2020 nájdete na tomto odkaze.

Aktualizované 18.8.2020

 

Štátnice 2020 - Organizačné pokyny

Statnice 2020

 

Oznam o opätovnom začatí výcviku

LVVC Covid

Vážení študenti,

s ohľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v Slovenskej republike nám bolo dňa 11.5.2020 doručené kladné vyjadrenie hlavného hygienika SR č. HDM/3950/92272/2020 k žiadosti o udelenie výnimky na poskytovanie výcviku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline študijného programu profesionálny pilot (PP) v končiacich ročníkoch.

Čítať ďalej...

Projekt KAAT

KAAT clanok

Katedra leteckej dopravy je jedným z riešiteľov projektu KAATKnowledge Alliance in Air Transpor, ktorý je zameraný na znalostné aliancie (číslo projektu: 588060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-KA). Koordinárotom projektu je University Politetehnica of Bucharest v Rumunsku. Jedným z výstupov tohto projektu je akreditovanie nového študijného programu IT applied in Aviation (ITAA) na ktorého tvorbe sa podieľalo  6 riešiteľských krajín a 6 univerzít medzi ktorými sú University Politetehnica of Bucharest, University of Zagred, Instituto Superior Technico Lisboa, Strasbourg University, University of Žilina a Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Albi. V súčasnosti už prebieha prvý rok tohto medzinárodného študijného programu na ktorého tvorbe aj výučbe sa podieľa mnoho excelentných učiteľov zo 7 prestížnych univerzít. Chcel by si na ňom študovať aj ty?

Viac informácií sa môžete dozvetieť v letáku, alebo na:

https://www.facebook.com/KAATPROJECT/

https://www.linkedin.com/company/kaat-project/

 https://twitter.com/KAAT_Project

*NOVÉ* informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

LVVC Covid

Vážení študenti,

dúfame, že ste v týchto neľahkých časoch v poriadku a zdraví a dovolili by sme si Vás informovať, že napriek tomu, že Žilinská univerzity v Žiline, tj. Katedra leteckej dopravy aj Letecké výcvikové aj vzdelávacie centrum, sú až v 4. fáze uvoľňovania opatrení, ktoré smerujú k ochrane a zníženiu šírenia koronavírusu (COVID-19) v SR, sme požiadali o výnimku pre študentov študijného programu profesionálny pilot (PP) v končiacich ročníkoch. Pokiaľ bude našej požiadavke vyhovené bude možné pomaly začať v obmedzenej forme za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení v poskytovaní praktického výcviku v lietaní.Termín bude zverejnený a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Vás oboznámi s harmonogramom. Samozrejme s ohľadom na nastavené možnosti budú postupne zaraďovaní do výcviku aj ďalší študenti študijného programu profesionálny pilot.

Dúfame, že toto pre Vás aj pre nás ťažké obdobie sa čoskoro skončí a tešíme sa na opätovné stretnutie.

 

Ďalšie informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

LVVC Covid

Vážení študenti, piloti vo výcviku,

v nadväznosti na našu predchádzajúcu informáciu o rozhodnutí DÚ o udelení výnimky z ustanovení o postupoch zachovávania platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení a doložiek, Vás chceme informovať, že následne DÚ rozhodol aj o udelení výnimky vzťahujúcej sa na  letecký personál v neobchodnej leteckej prevádzkehttp://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/V%C3%BDnimka_COVID_1178_2011.pdf

Čítať ďalej...

Informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

LVVC Covid

Vážení študenti, piloti vo výcviku,

na základe príkazov rektora Žilinskej univerzity v Žiline ako aj dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ktoré boli vydané s ohľadom na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 ako aj k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré boli vydané v priebehu mesiace marec 2020, bola aj letecká činnosť na LVVC UNIZA momentálne pozastavená na predbežne neurčitú dobu.

Čítať ďalej...

Výberové prednášky

výber pred

Pod záštitou Katedry leteckej dopravy sa v dňoch 04.03.2020 a 05.03.2020 na letisku Hričov konali dve výberové prednášky: Plánovanie a monitorovanie letu v obchodnej leteckej doprave (Ing. Marek Frajt; oddelenie plánovania letov letky Ministerstva vnútra SR) a Mechanika letu so zameraním na druhý režim (doc. Radomír Orlita)

Viac informácií o plánovaných a realizovaných výberových prednáškach nájdete tu: https://kld.uniza.sk/sk/studenti/vyberove-prednasky/kalendar-vyberovych-prednasok

Čítať ďalej...

Konferencia Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve

ZBaKvCL2020

Katedra leteckej dopravy pod záštitou dekana Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Zvyžovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Konferencia sa uskutoční 22. - 24. janúara 2020 v Country Saloon Belá. Všetky podrobnosti nájdete v elektornickej verzii pozvánky.

Na stiahnutie: template na vypracovanie príspevku do konferečného zborníka 

 

Ďalšie odkazy

IG Uniza

YT

lvvc small2

aerojo

 Medzinárodné organizácie

PEGASUS

Alicanto

Kde nás nájdete

Spodné menu

Zatvoriť