Deň otvorených dverí 09. februára 2024

Pozývame vás na blížiaci sa deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 09. feburára 2024 o 10:00 hod v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Súčasťou DOD bude okrem iného aj prehliadka priestorov, učební a laboratórií na letisku Žilina - Dolný Hričov.

Viac informácií nájdete na: https://fpedas.uniza.sk/sk/uchadzaci/vseobecne-informacie/dni-otvorenych-dveri alebo na Facebook udalosti katedry: https://fb.me/e/1mTIMfIdC

Tešíme sa na vás! 

 

Dohoda o spolupráci medzi Fpedas Uniza a Integra Consult

Dňa 9.11.2023 bola uzatvorená dohoda o spolupráci medzi Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline a spoločnosťou Integra Consult, ktorej hlavným cieľom je spolupráca v oblasti prípravy a riešenia projektov v oblasti civilního letectva so zameraním na problematiku letísk, poskytovania leteckých navigačních služieb jako aj legislatívnych aspektov leteckej dopravy. Súčasťou rokovania bol aj zástupca Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá by sa v ďalšom období mohla zapojiť do spolupráce hlavne pri riešení projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v civilnom letectve. Integra Consult je dánka spoločnosť s dlhoročnou históriou a s viac ako 1017 úspešne ukončenými projektmi po celom svete a v oblasti vzdelávania ponúka študentom Žilinskej univerzity v Žiline možnosti stáží v Kodani alebo v niektorej z jej pobočiek v Prahe a Bruseli.

Fpedas Uniza a Integra Consult image001

 

Fpedas Uniza a Integra Consult image002

Navždy nás opustil prof. Ing. Karel Havel, CSc.

Prof. Ing. Karel Havel, CSc. patril k najvýznamnejším osobnostiam civilného letectva v Slovenskej republike. Počas svojho 46 ročného pôsobenia na Katedre leteckej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa podieľal na vzdelávaní niekoľko stoviek odborníkov pre oblasť leteckej dopravy. Zaviedol výučbu predmetu Manažment letovej prevádzky a garantoval študijný program Profesionálny pilot. Spoluzakladal súčasné Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Žilinskej univerzity v Žiline a pôsobil ako letový inštruktor obchodných pilotov (nálet 5 400 hodín).

V roku 2002 založil v Slovenskej republike prvú leteckú školu zameranú na základný výcvik riadiacich letovej prevádzky s certifikáciou podľa noriem Európskej únie, kde pôsobil trinásť rokov ako jej zodpovedný manažér. Po vzniku Slovenskej republiky pracoval vo viacerých orgánoch a projektoch EUROCONTROLu. Bol tiež členom European Air Navigation Planning Group – EANPG Programme Coordinating Group v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo ICAO. Je spoluautorom vedeckej monografie Civil/Military Co-operation in Air Traffic Management, ktorá vyšla v Bruseli v roku 1996. V rokoch 1998 až 2012 bol poradcom riaditeľa Letových prevádzkových služieb, š. p. SR.

Pôsobil ako prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a ako člen vedeckej rady na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Participoval na riešení pätnástich európskych výskumných projektov. Jeho publikačná činnosť pre účely vzdelávania bola dvakrát ocenená cenou rektora VŠDS.

Exkurzia študentov 2. ročníka Ing. štúdia na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave

Vo štvrtok 26.10.2023 sa naši študenti 2. ročníka Ing. štúdia zúčastnili v rámci predmetu Navrhovanie a prevádzka letísk exkurzie na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave . V rámci návštevy letiska študenti navštívili pracoviská detekčnej kontroly, prevádzkového dispečingu, biologickej ochrany a mnoho iných.

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Katedry leteckej dopravy

Dňa 24.10.2023 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov medzi ktorými nemohli chýbať ani naši študenti prvého ročníka, ktorých medzi nami srdečne privítal vedúci katedry prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

Pozvánka na výberovú prednášku spoločnosti ATB dňa 25.10.2023

Milí priatelia, pozývame vás na výberovú prednášku spoločnosti Austrian Technik Bratislava (ATB) zameranú na údržbu leteckej techniky, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2023 od 10:00 v priestoroch KLD na letisku Dolný Hričov.  

ATB 25 10 23

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť