Základné informácie o štúdiu v zahraničí

Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finnané prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov. Pravidlá upravujúce štúdium v zahraničí sú uvedené v Študijnom poriadku FPEDAS. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém je potrebné kontaktovať prodekana alebo referenta pre rozvoj a zahraničné vzťahy. Štipendijné programy je možné rozdeliť na programy Európskej únie (Program Erasmus+, zoznam Erasmus+ štipendií), a ostatné štipendijné programy, fondy a nadácie (Národný štipendijný program, Ceepus, Akcia Rakúsko-Slovensko, Fulbrightova nadácia)

Program Európskej únie ERASMUS+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Podporuje európsku mobilitu, zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ.

Najvýznamnejšou časťou programu ERASMUS+ sú študentské mobility.

Podrobné informácie o programe

Z veľkého počtu pozitívnych ohlasov vyberáme zopár skúseností našich študentov.

Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
tel.: +421/41/513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@uniza.sk

Image

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD
tel.: +421/41/513 34 67
e-mail: martin.bugaj@uniza.sk

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť