Toogler

Popredné letecké univerzity spojili sily

Slovensko sa zviditeľnilo v oblasti univerzitného vzdelávania v zastúpení Žilinskej univerzity v Žiline. Vďaka dlhoročným zahraničným aktivitám Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov sa univerzite podaril ďalší úspech v podobe plurilaterálneho prepojenia študijných programov so zameraním na civilné letectvo. Nové univerzitné konzorcium nesie názov ATAERA - Air Transport and Aeronautics Education and Research Association (Združenie pre vzdelávanie a výskum letectva a leteckej dopravy). 

Podpísaním Memoranda o porozumení univerzity z Belgicka, Holandska, Nemecka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Írska, Mexika, Portugalska, Slovenska a Spojených Štátov Amerických potvrdili záujem navzájom spolupracovať. Toto prepojenie univerzít prináša nové možnosti pre akademikov a študentov a umožní zdieľanie skúseností v oblasti vzdelávania a výskumu leteckej dopravy. 

Memorandum bolo podpísané na medzinárodnej konferencii INAIR 2015, ktorú každoročne usporadúva Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Ide už o štvrtý ročník konferencie INAIR (International Conference on Air Transport), tentokrát sa uskutočnila v Amsterdame vďaka spolupráci s Amsterdam University of Applied Sciences, ktorá bola tento rok hlavným organizátorom. Konferencie INAIR sú jedinečnou platformou, kde dochádza ku výmene poznatkov a skúseností z oblasti leteckej dopravy medzi akademickou pôdou a praxou. 

Každá zúčastnená organizácia ponúka svoju vlastnú oblasť expertízy pre vytvorenie nových možnosti v oblasti vzájomnej spolupráce. Pedagógovia spolu so študentmi dostanú možnosť pre zosilnenie spolupráce na báze podpory inovatívnych aplikácií ako aj vzájomného vývoja a aktívneho začlenenia týchto možností do reálneho výskumu. Táto myšlienka bude taktiež podporená výmennými programami mobilít. Spolupráca s medzinárodnými organizáciami a podnikmi v rozličných sférach letectva (International Civil Aviation Organisation, Airports Council International, International Air Transport Association, výrobcovia lietadiel, letiská, letecké spoločnosti, podniky riadenia letovej prevádzky) napomôže získaniu praktických skúseností pre študentov 

Spolupráca pre oblasť vzdelávania a výskumu v oblasti leteckej dopravy je otvorená aj pre ďalšie univerzity, ktoré by sa chceli stať súčasťou ATAERA. Vzájomná spolupráca taktiež napomôže vytvoreniu možnosti pre kooperáciu od bakalárskych a inžinierskych študijných programov a ďalšie možnosti, ktoré môžu byť následne rýchlo aplikované v praxi.

 

 

logos ataera

 

 

ataera

Zatvoriť