Vitajte na stránkach Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Za 60 rokov existencie máme viac ako 2500 absolventov. Mnohí z nich v súčasnosti zastávajú špičkové pozície v civilnom letectve na celom svete. Pridajte sa k nim. Radi Vás u nás uvidíme.

Naša univerzita ponúka tri moderné študijné programy s dlhodobou tradíciou a perspektívou. Vychovávame odborníkov v oblasti civilného letectva.


Aktuality

Pozývame Vás na XVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa koná pod záštitou dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Miloša...
Thumbnail Poukázanie 2% z dane
piatok, 23. február 2018
Klub priateľov KLD si Vás dovoľuje požiadať o poukázanie Vašich 2% daní za rok 2017. Hlavnou prioritou klubu pre nasledujúce obdobie je podpora nadaných študentov pri štúdiu v zahraničí v rámci...
Thumbnail Dotazník o uplatnení absolvetnov v praxi
nedeľa, 04. február 2018
Vážená absolventka, Vážený absolvent. V akademickom roku 2016/2017 Ste úspešne ukončili štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline. Z dôvodu skvalitňovania štúdia na našej fakulte si Vás...