Návšteva zo spoločnosti Austrian Airlines Technik Bratislava

4. októbra 2021 sme u nás na letisku v Dolnom Hričove privítali návštevu zo spoločnosti Austrian Airlines Technik Bratislava (ATB). Účelom pracovného stretnutia bolo rozšírenie spolupráce medzi katedrou a ATB v oblasti vzdelávania a prípravy špecializovaného leteckého personálu s nadväznosťou na vykonávanie odbornej praxe. Veľmi nás teší fakt, že medzi zástupcami ATB boli na pracovnom rokovaní aj naši dvaja absolventi, Ing. Lukáš Tencer a Ing. Ladislav Kovács.

Anketa Zlaté krídla

Dňa 3.9.2021 sa konal galavečer ankety Zlaté krídla - Národná cena letectva Slovenskej republiky. Táto prestížna anketa každoročne zviditeľňuje a oceňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva.

Vyhlasovateľom ankety je Slovenská letecká agentúra. Hlavnou myšlienkou ankety je zmapovanie československého letectva a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v kategóriách civilného letectva, letectva silových zložiek Slovenskej republiky, veda/výskum/vzdelávanie, športového letectva SR, leteckého priemyslu SR, cena za celoživotné dielo/uvedenie do siene slávy, cena verejnosti, cena Medzinárodných leteckých dní "SIAF", ako aj výnimočných počinov v histórii slovenského letectva. Cieľom je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, riadiacich letovej prevádzky, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v leteckom priemysle, pracovníkov v oblasti leteckého vzdelávania a výskumu s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva.

Tento rok bol jubilejný 10. ročník, kedy záštitu nad tohtoročným podujatím prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Pre Žilinskú univerzitu v Žiline bol tento ročník veľmi úspešný, kedy v kategórii „Veda, výskum a vzdelávanie“ bol nominovaný projekt Brokerského centra leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry a víťazom tejto kategórie sa stal Ing. František Jůn, CSc., ktorý je dlhoročným inštruktorom lietania v Leteckom výcvikovom a vzdelávacom centre UNIZA (LVVC) ako aj vyučujúcim predmetu Letecká navigácia na Katedre leteckej dopravy (KLD). Zároveň bol letovým riaditeľom a hlavným organizátorom všetkých leteckých dní, ktoré organizovala UNIZA v minulosti. Františkovi srdečne gratulujeme a sme na neho veľmi pyšní. Rovnako mu k oceneniu zagratulovali aj prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan FPEDAS a prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. rektor UNIZA, ktorí mu poďakovali za dlhoročnú spoluprácu. Zároveň sme hrdí aj na fakt, že víťazom v ďalšej kategórii „Civilné letectvo SR“ sa stal Ing. Vladimír Klein, ktorý je absolventom KLD, FPEDAS, UNIZA a zároveň dlhoročným spolupracovníkom KLD a LVVC. Tento galavečer sa vždy koná v predvečer najväčšieho leteckého sviatku na Slovensku- Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021, ktoré sa tento rok uskutočnili na Letisku Kuchyňa-Malacky, kde KLD a LVVC nemohli chýbať. Naši kolegovia tam prezentovali KLD a jej študijné programy, ale aj FPEDAS a UNIZA ako celok. Súčasťou podujatia boli aj statické letecké ukážky medzi ktoré patrilo aj lietadlo Piper Seneca V.-letové laboratórium OM-UTC.

Hospodárske Noviny: "Mladá Slovenka pilotuje Boeing"

Celý rozhovor s našou študentkou SANDROU SANDTNEROVOU v Hospodárskych Novinách

Metodické usmernenie k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020

Vážení študenti končiacich ročníkov,

do pozornosti vám dávame METODICKÉ USMERNENIE č. 1 /PEDAS/2021 k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020, v 1. a 2. stupni štúdia na FPEDAS v systéme Vzdelávanie a vo výkazoch o štúdiu – indexoch, ako aj ku kontrole štúdia za akademický rok 2020/2021

Prosíme Vás o dodržanie pokynov daných metodickým usmernením.

Workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“

Napriek súčasnej pandemickej situácii sa dňa 26. marca 2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams v online priestore Žilinskej univerzity v Žiline, Katedry leteckej dopravy uskutočnil workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“, kde boli prezentované výsledky projektu VEGA 1/0624/18 Modely podnikania regionálnych letísk v kontexte dopravnej politiky štátu a Európskej únie za účasti manažmentu letísk, reprezentantov leteckých spoločností, štátnej správy a študentov.

16 vedeckých príspevkov poukazovalo na súčasnú situáciu v civilnom letectve, stav regionálnych letísk v kontexte legislatívy EÚ a dopravnej politiky jednotlivých štátov, ale aj dopadov pandémie COVID 19 na tento sektor. Výstupy tohto workshopu ako aj projektu môžu slúžiť aj manažmentom letísk na zefektívnenie komunikácie a  uľahčenie pozície pri rokovaniach, ktoré sa týkajú preukázateľnosti potreby podpory regionálnych letísk a ich relevantných pozitívnych dopadov na hospodárstvo SR a rozvoj cestovného ruchu v SR. Výsledky by mali byť súčasťou chýbajúceho komplexného strategického plánu rozvoja civilného letectva v SR a  sú nutné pre zásadnú zmenu postoja k leteckej politike SR. Výsledky výskumu sú zároveň  využiteľné vo vzdelávaní - inovácia predmetov letecké právne normy a ekonomika leteckých podnikov 1. Zmena biznis modelu regionálnych letísk v SR môže byť kritickým faktorom pre exploatáciu potenciálu aktívneho cestovného ruchu s následnými celospoločenskými dosahmi pre rozvoj ekonomiky SR, čo bude mimoriadne aktuálne po prekonaní krízy vyvolanej pandémiou COVID-19,  ktorá je najhlbšia akú kedy civilné letectvo zažilo a odstránenie jej následkov s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí aj štrukturálne zmeny na trhu leteckej dopravy ako takej.

Doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Ing. Matúš Materna, PhD.

Konferencia Mladé krídla 2021

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu Mladé krídla 2021, organizovanú v rámci prezentovania výstupov riešených záverečných prác inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijných programoch na Katedre leteckej dopravy. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke konferencie.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť