UNIZA získala v rámci projektu KAAT akreditáciu nového vzdelávacieho programu

Dňa 23.9.2020 získala Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu KAAT -Knowledge Alliance in Air Transport (ERASMUS+ projekt zameraný na znalostné aliancie č. 588060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-KA) akreditáciu vzdelávacieho programu 3217/2020/81/1 ďalšieho vzdelávania pre Špecializované informačné technológie v leteckej doprava - Specialized Information Technologies applied in Aviation, ktorý sa skladá z:

Modulu I – Základy ekonomiky a prevádzky leteckej dopravy-Air Transport Economics and Operation

Modulu II – Základy informačných technológií špecifických pre leteckú dopravu / Fundament of Information Technologies specific in Aviation

Modulu III – Bezpečnosť a simulácie v leteckej doprave / Safety and Simulations in Air Transport

Modul IV.-Aplikácia informačných technológií a štruktúr do leteckej dopravy / Application of Information Technologies and Structures in Aviation

Modul V.– Organizácia a riadenie civilného letectva / Organization and Management of Civil Aviation.

Zároveň je možné prijímať študentov na tento akreditovaný vzdelávací program od akademického roka 2020/2021. V súčasnosti pripravujete technologické zázemie a uvidíme, čo nám súčasná, nie príliš priaznivá doba z dôvodu pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 prinesie.

Následne Vás budeme hneď informovať.

Tešíme sa na Vás!

Nové vývojové a skúšobné pracovisko aerodynamických komponentov a spaľovacích motorov

Predstavujeme vám naše nové vývojové a skúšobné pracovisko aerodynamických komponentov a spaľovacích motorov na letisku v Dolnom Hričove. Nové laboratórium môžu študenti využívať najmä na aerodynamické skúšky vo veternom tuneli, ako aj na osvojenie si práce s 3D tlačou. Laboratórium obsahuje aj funkčné pohonné jednotky prúdového, pulzného a piestového motora určené na meranie ťahových charakteristík na praktických cvičeniach jednotlivých predmetov.

Oznam o opätovnom začatí výcviku

Vážení študenti,

s ohľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v Slovenskej republike nám bolo dňa 11.5.2020 doručené kladné vyjadrenie hlavného hygienika SR č. HDM/3950/92272/2020 k žiadosti o udelenie výnimky na poskytovanie výcviku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline študijného programu profesionálny pilot (PP) v končiacich ročníkoch.

Na základe vyššie uvedených skutočností, kde súčasťou žiadosti bol aj návrh potrebných opatrení, sme vytvorili harmonogram a systém pokračovania vo výcviku. Bližšie informácie Vám poskytnú inštruktori- Ing. F. Jun, Csc., Ing. T. Braciník, Ing. R. Topolčány, PhD.

S ohľadom na fakt, že Vám v súčasnej dobe zo strany Žilinskej univerzity v Žiline nie je možné poskytnúť ubytovanie, ako prví budú vo výcviku pokračovať študenti končiacich ročníkov, ktorí majú možnosť inej formy ubytovania.

Tešíme sa, že sa čoskoro uvidíme a dúfame, že sa situácia bude aj naďalej zlepšovať a následne budeme môcť pokračovať vo výcviku aj s ostatnými študentmi študijného programu profesionálny pilot. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Projekt KAAT

Katedra leteckej dopravy je jedným z riešiteľov projektu KAAT – Knowledge Alliance in Air Transpor, ktorý je zameraný na znalostné aliancie (číslo projektu: 588060-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-KA). Koordinárotom projektu je University Politetehnica of Bucharest v Rumunsku. Jedným z výstupov tohto projektu je akreditovanie nového študijného programu IT applied in Aviation (ITAA) na ktorého tvorbe sa podieľalo  6 riešiteľských krajín a 6 univerzít medzi ktorými sú University Politetehnica of Bucharest, University of Zagred, Instituto Superior Technico Lisboa, Strasbourg University, University of Žilina a Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Albi. V súčasnosti už prebieha prvý rok tohto medzinárodného študijného programu na ktorého tvorbe aj výučbe sa podieľa mnoho excelentných učiteľov zo 7 prestížnych univerzít. Chcel by si na ňom študovať aj ty?

Viac informácií sa môžete dozvetieť v letáku, alebo na:

https://www.facebook.com/KAATPROJECT/

https://www.linkedin.com/company/kaat-project/

https://twitter.com/KAAT_Project

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť