Dotazník pre absolventov fakulty v akademickom roku 2019/2020

Vážená pani inžinierka, vážený pán inžinier.

V akademickom roku 2019/2020 ste úspešne ukončili štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Z dôvodu skvalitňovania štúdia na našej fakulte si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie niektorých informácií, ktoré súvisia s Vašim uplatnením v praxi a s využitím Vašich vedomostí získaných počas štúdia na našej fakulte.

Výsledky tohto prieskumu, ktorého sa zúčastňujú každoročne naši absolventi, nám budú slúžiť na skvalitnenie výučby a na aktualizáciu našich študijných programov na základe Vašich skúseností z praxe.

Poskytnuté informácie budú slúžiť len pre potreby fakulty.

Aby sme Vás čo najmenej obťažovali,  volíme elektronickú formu dotazníka.

Dotazník je dostupný na webovej stránke fakulty, v sekcii študenti (dotazník o uplatnení absolventov) alebo priamo na adrese https://fpedas.uniza.sk/~dotaznik/

Uvedený  dotazník je predkladaný v súlade s ustanovením Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého má fakulta povinnosť zisťovať uplatnenie absolventov v praxi.

Veľmi si vážime Vašu ochotu a ďakujeme za spoluprácu

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť