Dňa 1. septembra 2022 nás náhle opustil prof. Ing. Josef Kříž, CSc., profesor emeritus.

Dňa 1. septembra 2022 nás náhle opustil vo veku nedožitých 84 rokov prof. Ing. Josef Kříž, CSc., profesor emeritus. Pepa, ako sme mu všetci vravievali, započal svoju lásku k lietaniu už v Svazarme v Holíči, neskôr úspešne absolvoval ako stojný inžinier štúdium na Vojenské akadémii Antonína Zápotockého v Brne odbor letecké motory a od roku 1966 pôsobil ako odborný asistent, neskôr ako docent a profesor na Katedre leteckej dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline. Veľkou mierou sa zaslúžil o vybudovanie letiska Dolný Hričov, zabezpečenie lietadlového parku pre univerzitu ako aj vybudovanie prvého leteckého simulátoru JAK-40. Významnou mierou aj z pozície predsedu Akademického senátu FPEDAS sa pričinil o rozvoj fakulty, ale ako expert aj o jej informatizáciu a zavádzanie počítačových sietí. Spolu so svojimi kolegami v náročnom období po rozdelení Československa zreformovali dovtedy ponúkané študijné programy na Katedre leteckej dopravy tak, aby vyhovovali požiadavkám Európskej únie na bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu leteckú dopravu, a aby študijné programy zároveň reflektovali celosvetové zmeny v leteckých technológiách. Spolupracoval aj s mnohými ďalšími univerzitnými pracoviskami, či už na dnešnej Žilinskej univerzity v Žiline, Strojníckej fakulte, ale aj s Vysokým učením technickým v Brne, Dopravnou fakultou Jana Pernera v Pardubiciach, či Technickou univerzitou v Košiciach, Leteckou fakultou. Lietanie nebola len jeho práca, ale aj koníček, ktorému sa venoval vo voľnom čase, bol členom trénerského kolektívu reprezentačného tímu republiky v presnom lietaní. Letectvo sa stalo jeho celoživotným poslaním, bol rád, že svojím pôsobením prispel k výchove leteckých odborníkov. Študentom vštepoval nie len teoretické znalosti, ale aj ako letecký inštruktor vychoval vynikajúcich pilotov, ktorí na neho ani po čase nezabudli stali sa jeho celoživotnými priateľmi. No nebol len výborný profesionál, ale hlavne človek, ktorý sa okrem svojej práce s veľkou láskou venoval svojej rodine- milovanej paň mámě Milene, dcére Katce a synovi Romanovi v ktorých sa videl, a keď prišli na návštevu vnúčatá, už ho na letisku neudržala ani jeho láska k lietaniu a každú voľnú chvíľu venoval hlavne im.

Vo svojom pedagogickom pôsobení na katedre sa síce vyznačoval svojou prísnosťou a precíznosťou, ale hlavne nadšením pre nové technológie, ktoré vštepoval aj svojim študentom. Tí na neho ani v dnešných dňoch nezabúdajú, vyjadrujú mu svoju úctu a vďaku, že ho mohli spoznať a bola im česť s ním lietať. Bol vážený pán profesor, ktorého učebnice, skriptá alebo odborné publikácie venujúce sa problematike leteckých motorov (lietadlových pohonných jednotiek) sú aj v súčasnosti tými najkvalitnejšími a najčastejšie vyhľadávanými práve pre spôsob jeho výkladu. Do dnešného dňa študenti spomínajú na jeho nezabudnuteľné prednášky, kedy im svojou krásnou „moravštinou“ vysvetľoval jak pracuje prúdový motor- „tudyma to fučí dovnitř a tudyma zase ven“, a všetci to hneď pochopili, no zároveň bol povestný aj svojimi bonmotmi: „Když máš dobrý motor, poletí i vrata od kravína“, čo študentom okrem veľkej odbornosti umožnilo vidieť aj jeho ľudskú a priateľskú stránku, na ktorú nikdy nezabudnú.

Dbal na to, aby sa študijné programy katedry v priebehu času inovovali a absolventi získali aj potrebné nové zručnosti, ktoré im pomôžu sa stať odborníkmi v oblasti leteckej dopravy. Ako expert na leteckú dopravu pôsobil vo viacerých odborných medzinárodných a domácich výskumných riešiteľských kolektívoch.

Po ukončení svojej aktívnej pedagogickej a leteckej kariéry však aj naďalej na Katedre leteckej dopravy pôsobil ako profesor emeritus a zúčastňoval sa štátnych záverečných skúšok a konferencií organizovaných katedrou, kde jeho prítomnosť bola vždy odborným prínosom.

Bolestne sa nás dotkla smutná správa o náhlom úmrtí nášho bývalého kolegu Josefa a ostal len nepopísateľný smútok v duši. Budeme na Pepu spomínať ako na človeka, ktorého sme si vážili, čo je dôkazom, že to ako prežil svoj život malo zmysel. Bol to pán... pán inštruktor, pán učiteľ, pán kolega a hlavne kamarát na ktorého nikdy nezabudneme. Česť jeho pamiatke.

 

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť