Ďalšie informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

Vážení študenti, piloti vo výcviku,

v nadväznosti na našu predchádzajúcu informáciu o rozhodnutí DÚ o udelení výnimky z ustanovení o postupoch zachovávania platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení a doložiek, Vás chceme informovať, že následne DÚ rozhodol aj o udelení výnimky vzťahujúcej sa na  letecký personál v neobchodnej leteckej prevádzkehttp://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/V%C3%BDnimka_COVID_1178_2011.pdf

Z uvedeného rozhodnutia poukazujeme osobitne na ustanovenie:

  • MED.A.045  -  Platnosť a predĺženie platnosti osvedčení o zdravotnej spôsobilosti (OZS)  
  • Platnosť  OZS sa predlžuje o 4 mesiace alebo do konca uplatňovania výnimky, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie. 
  • Výnimku je možné uplatniť pre všetky platné OZS bez obmedzenia, alebo platné OZS so zrakovým obmedzením.
  • Výnimku je možné uplatniť len pre OZS, ktoré boli v deň vydania rozhodnutia o výnimke platné (nie už prepadnuté) !!!
  • Koncom uplatňovania výnimky sa rozumie dátum 23.11.2020  alebo dátum zrušenia výnimky.
  • O prípadnom zrušení výnimky bude Dopravný úrad informovať s dostatočným predstihom.

Ďalej informujeme, že Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznámila, že AIRAC WEF 21/05/2020 z dôvodu prijatých interných opatrení a mimoriadneho stavu nebude vydaný. Plánované zmeny v štruktúre vzdušného priestoru pre FIR Bratislava, najmä LZKZ, LZTT a LZPW s dátumom účinnosti 21/05/2020 nebudú zrealizované. To isté opatrenie sa týka aj VFR Manuálu. Termín vydania leteckej mapy ICAO 1 : 500 000 bude posunutý najskôr na jeseň 2020. Letecká mapa bude vydaná spolu so zmenami v štruktúre vzdušného priestoru.

S pozdravom
Ing. Tomáš Braciník
Chief flight Instructor

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť