V tejto sekcii nájdete materiály potrebné na správne vypracovanie bakalárskych a diplomových prác.

 • Termín oboznámenia sa s recenznými posudkami: 18.5.2018
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel: 28.5.2018
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium Letecká doprava denné: 29.5.2018
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium Profesionálny pilot denné: 29.5.2018

Dôležité dátumy pre končiace ročníky (podľa harmonogramu pre akademický rok 2017/2018):

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 31.10.2017
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 15.11.2017
(streda)
Vypracovanie bakalárskej práce 1.11.2017- 27.4.2018
Vypracovanie diplomovej práce 1.11.2017- 4.5.2018
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku 19.3.2018 a 22.3.2018
Odovzdanie bakalárskej práce na katedre 30.4.2018
Odovzdanie diplomovej práce na katedre 7.5.2018
Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc aj Ing študenti) 7.5.2018
 1. Návrh zadania záverečných prác 2018
 2. Konzultácie s vedúcim ZP 2018
 3. Materiály na vypracovanie záverečnej práce 2018
 4. Štátnicové predmety 2018
 5. Kód záverečnej práce do systému CRZP 2018
 6. Evidencia záverečných prác 2018
 7. Pokyny pre odovzdanie záverečných prác 2018
 8. Prihláška na štátnu záv. skúšku 2018
 9. Harmonogram študentov v štátnicových komisiách 2018

  AKTUALIZOVANÉ