Toogler

Konzultácie s vedúcim záverečnej práce

Konzultácie s vedúcim ZP 2020/2021

Vážení študenti, súčasťou úspešného ukončenia seminára k záverečnej práci, resp. diplomového seminára je vyplnený konzultačný formulár, v ktorom vedúci vašej záverečnej práce potvrdzuje vašu účasť na konzultáciách. Príslušný konzultačný formulár si stiahnite, vyplňte požadované údaje a vytlačte. Povinné sú štyri konzultácie, týkajúce sa úvodnej, hlavnej a záverečnej časti práce. Ich absolvovanie vám podpíše váš vedúci.

Kompletne vyplnený formulár budete odovzdávať spolu s ostatnými dokumentmi v deň odovzdania vašej záverečnej práce.

Zatvoriť