Toogler

Kód záverečnej práce do systému CRZP

Kód práce

Kód do Centrálneho registra záverečných prác, resp. evidenčné číslo sa uvádza na prednej a bočnej strane obálky záverečnej práce (vo výške cca. 5 cm od spodného okraja). Príklad umiestnenia je uvedený v časti Materiály na vypracovanie záverečnej práce 2021. Vzor obálky na stiahnutie.

Kód (evidenčné číslo práce) je v tvare: ŽU – číslo, fakulta – číslo, katedra – číslo, rok, typ práce – číslo, poradové číslo práce.

Kód záverečnej práce bude študentom pridelený počas letného semestra 2021.

Zoznamy kódov

Zoznamy kódov na stiahnutie pre rok 2021

Dôležité informácie

Evidenčné číslo vo vyššie uvedených zoznamoch je úplné. Nedopĺňajte k nemu žiadne iné označenie.

 

Študenti, ktorí tento rok nebudú záverečnú prácu odovzdávať, nemusia pridelenému číslu venovať pozornosť. To isté platí aj v prípade študentov, ktorí prácu odovzdali minulý akademický rok.

Zatvoriť