Toogler

*AKTUALIZOVANÉ* dôležité dátumy pre vypracovanie záverečnej práce

Konanie štátnych skúšok

Termín oboznámenia s recenzými posudkami

18.6.2021

Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium

Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel

28. - 30. jún

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Letecká doprava

28. - 30. jún

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Profesionálny pilot

28. - 30. jún

Dôležité dátumy pre akademický rok 2020/2021

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 31.8.2020
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 15.10.2020
Vypracovanie bakalárskej práce 1.11.2020 - 23.5.2021
Vypracovanie diplomovej práce 1.11.2020 - 30.5.2021
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku

do 15.3.2021

Odovzdanie bakalárskej práce

24. 5. 2021

Odovzdanie diplomovej práce

31.5.2021

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc. študenti)

10.5.2021

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Ing. študenti)

10.5.2021

Zatvoriť