Toogler

Dôležité dátumy pre vypracovanie záverečnej práce

Konanie štátnych skúšok

Termín oboznámenia s recenzými posudkami

19.06.2020

Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium

Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel

22.06.2020

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Letecká doprava

23.06.2020

24.06.2020

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Profesionálny pilot

23.06.2020

24.06.2020

Dôležité dátumy pre akademický rok 2019/2020

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 31.8.2019
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 14.10.2019
(pondelok)
Vypracovanie bakalárskej práce 1.11.2019 - 27.4.2020
Vypracovanie diplomovej práce 1.11.2019 - 4.5.2020
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku

9.3.2020

do 30.4.2020

Odovzdanie bakalárskej práce na katedre

27.4.2020 od 12:30 do 14:00

najneskôr do 1. 6. 2020

Odovzdanie diplomovej práce na katedre

4.5.2020 od 12:30 do 14:00

najneskôr do 8. 6. 2020

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc. študenti)

5.5.2020

1.6.2020

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc. študenti)

5.5.2020

8.6.2020

Zatvoriť