Toogler

Dôležité dátumy pre vypracovanie záverečnej práce

Konanie štátnych skúšok

Termín oboznámenia s recenzými posudkami 15.5.2020

Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium

Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel

TBA

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Letecká doprava

TBA

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Profesionálny pilot

TBA

Dôležité dátumy pre akademický rok 2019/2020

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 31.8.2019
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 14.10.2019
(pondelok)
Vypracovanie bakalárskej práce 1.11.2019 - 27.4.2020
Vypracovanie diplomovej práce 1.11.2019 - 4.5.2020
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku 9.3.2020
Odovzdanie bakalárskej práce na katedre 27.4.2020 od 12:30 do 14:00
Odovzdanie diplomovej práce na katedre 4.5.2020 od 12:30 do 14:00
Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc. aj Ing. študenti) 5.5.2020
Zatvoriť