Toogler

Dôležité dátumy pre vypracovanie záverečnej práce

Konanie štátnych skúšok

Termín oboznámenia s recenzými posudkami

21.5.2021

Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium

Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel

24.5.2021 až 1.6.2021

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Letecká doprava

24.5.2021 až 1.6.2021

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Profesionálny pilot

24.5.2021 až 1.6.2021

Dôležité dátumy pre akademický rok 2020/2021

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 31.8.2020
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 15.10.2020
Vypracovanie bakalárskej práce 1.11.2020 - 25.4.2021
Vypracovanie diplomovej práce 1.11.2020 - 2.5.2021
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku

do 15.3.2021

Odovzdanie bakalárskej práce na katedre

26. 4. 2021

(od 12:00 na Katedre)

Odovzdanie diplomovej práce na katedre

3.5.2021

(od 12:00 na Katedre)

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc. študenti)

10.5.2021

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Ing. študenti)

10.5.2021

Zatvoriť