Toogler

*AKTUALIZOVANÉ* dôležité dátumy pre vypracovanie záverečnej práce

Konanie štátnych skúšok

Termín oboznámenia s recenzými posudkami

18.6.2021

Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium

Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel

28. - 30. jún

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Letecká doprava

28. - 30. jún

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Profesionálny pilot

28. - 30. jún

Dôležité dátumy pre akademický rok 2020/2021

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 31.8.2020
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 15.10.2020
Vypracovanie bakalárskej práce 1.11.2020 - 23.5.2021
Vypracovanie diplomovej práce 1.11.2020 - 30.5.2021
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku

do 15.3.2021

Odovzdanie bakalárskej práce na katedre

24. 5. 2021

(od 12:00 na Katedre)

Odovzdanie diplomovej práce na katedre

31.5.2021

(od 12:00 na Katedre)

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc. študenti)

10.5.2021

Kontrola indexov na študijnom oddelení (Ing. študenti)

10.5.2021

Zatvoriť