Toogler

Termín konania opakovaných štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020

Termín oboznámenia s recenzými posudkami

25.08.2020

Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium

Letecká doprava a Technológia údržby lietadiel

27.08.2020

Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium

Letecká doprava

27.08.2020

27.08.2020

Dôležité dátumy

Prevzatie oficiálneho zadania na katedre

7.7.2020

Vypracovanie bakalárskej práce

do 16.8.2020

Vypracovanie diplomovej práce

do 16.8.2020
Odovzdanie záväznej prihlášky na štátnu záv. skúšku

7.7.2020

Odovzdanie bakalárskej práce

17.8.2020 o 10:00 na letisku

Odovzdanie diplomovej práce

17.8.2020 o 10:00 na letisku

Vloženie bakalárskej práce do systému CRZP

najneskôr do 16.8.2020

Vloženie diplomovej práce do systému CRZP

najneskôr do 16.8.2020
Zatvoriť