Toogler

Oznam o opätovnom začatí výcviku

 

LVVC Covid

Vážení študenti,

s ohľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v Slovenskej republike nám bolo dňa 11.5.2020 doručené kladné vyjadrenie hlavného hygienika SR č. HDM/3950/92272/2020 k žiadosti o udelenie výnimky na poskytovanie výcviku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline študijného programu profesionálny pilot (PP) v končiacich ročníkoch.

Na základe vyššie uvedených skutočností, kde súčasťou žiadosti bol aj návrh potrebných opatrení, sme vytvorili harmonogram a systém pokračovania vo výcviku. Bližšie informácie Vám poskytnú inštruktori- Ing. F. Jun, Csc., Ing. T. Braciník, Ing. R. Topolčány, PhD.

S ohľadom na fakt, že Vám v súčasnej dobe zo strany Žilinskej univerzity v Žiline nie je možné poskytnúť ubytovanie, ako prví budú vo výcviku pokračovať študenti končiacich ročníkov, ktorí majú možnosť inej formy ubytovania.

Tešíme sa, že sa čoskoro uvidíme a dúfame, že sa situácia bude aj naďalej zlepšovať a následne budeme môcť pokračovať vo výcviku aj s ostatnými študentmi študijného programu profesionálny pilot. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Zatvoriť