Toogler

*NOVÉ* informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

LVVC Covid

Vážení študenti,

dúfame, že ste v týchto neľahkých časoch v poriadku a zdraví a dovolili by sme si Vás informovať, že napriek tomu, že Žilinská univerzity v Žiline, tj. Katedra leteckej dopravy aj Letecké výcvikové aj vzdelávacie centrum, sú až v 4. fáze uvoľňovania opatrení, ktoré smerujú k ochrane a zníženiu šírenia koronavírusu (COVID-19) v SR, sme požiadali o výnimku pre študentov študijného programu profesionálny pilot (PP) v končiacich ročníkoch. Pokiaľ bude našej požiadavke vyhovené bude možné pomaly začať v obmedzenej forme za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení v poskytovaní praktického výcviku v lietaní.Termín bude zverejnený a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Vás oboznámi s harmonogramom. Samozrejme s ohľadom na nastavené možnosti budú postupne zaraďovaní do výcviku aj ďalší študenti študijného programu profesionálny pilot.

Dúfame, že toto pre Vás aj pre nás ťažké obdobie sa čoskoro skončí a tešíme sa na opätovné stretnutie.

 

Zatvoriť