Toogler

Medzinárodná konferencia o leteckej doprave – INAIR 2019

Odborníci z letectva a zo širokej akademickej obce si „značku“ INAIR dlhodobo spájajú so špičkovou medzinárodnou konferenciou o leteckej doprave. Atraktívnosť tohto podujatia podčiarkol aj jej nedávny 8. ročník v dňoch 12. a 13. novembra 2019 v Budapešti. Podľa organizátorov z Katedry leteckej dopravy je medzinárodná konferencia o leteckej doprave - INAIR 2019 odborné fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia leteckého odvetvia a akademická obec s cieľom vymieňať si názory a skúsenosti a odborne debatovať o súčasnom dianí v letectve. Tento rok sa rozprava viac ako 70 hostí sústreďovala najmä na manažment a ekonomiku leteckej dopravy, výskum, vývoj, bezpečnosť a predpisy v oblasti bezpilotných prostriedkov, riadenie letovej prevádzky, poskytovanie leteckých navigačných služieb, ľudský faktor, bezpečnosť v leteckej doprave, letecké motory a aerodynamiku, navrhovanie a prevádzku letísk a leteckých spoločností.

Vedecký výbor konferencie sa teší z rastúcej úrovne konferenčných príspevkov. Najlepšie príspevky sú vydávané prestížnym vydavateľstvom Elsevier v zborníku Transportation Research Procedia, indexovanom v databáze Scopus.

Konferencia INAIR má vynikajúcu zahraničnú reputáciu a po ôsmych rokoch svojej existencie je pozitívne hodnotená širokou odbornou verejnosťou i akademickou obcou v oblasti leteckej dopravy. Na Katedre leteckej dopravy veria, že deviaty ročník bude nemenej úspešný. Príďte sa presvedčiť na Maltu od 3. do 5. novembra 2020.

Text: doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD
Foto: Ing. Filip Škultéty, PhD.


INAIR2019 1

INAIR2019 2

Zatvoriť