Toogler

MDPI - špeciálne číslo energies

energies.jpg

Pozývame všetkých autorov na publikovanie v časopise  Energies (ISSN 1996-1073). Open Access: Scopus, SCIE (Web of Science), Ei Compendex, RePEc, Inspec, CAPlus, SciFinder.

Journal Rank: CiteScore - Q1 (Control and Optimization).

Zatvoriť