Toogler

Navždy nás opustil prof. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc.

 

Prof. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc. od nás odišiel 25. januára 2021 vo veku 89 rokov a určite sa na nás pozerá spoza kumulov – tak ako sa na nestora slovenskej meteorológie patrí.

Milan vyštudoval matematicko-fyzikálnu fakultu a celý život pracoval v oblasti meteorológie, najmä leteckej. Ako významný odborník z praxe vybudoval na Katedre leteckej dopravy predmet letecká meteorológia a dlhé roky ho plne zabezpečoval. Vychoval veľa absolventov, ktorých pre meteorológiu nadchol, a ktorým sa preto stala povolaním. Neskôr učil meteorológiu aj na Katedre vodnej dopravy.
Viedol viacero výskumných projektov z oblasti meteorológie a je autorom mnohých odborných publikácií, kde však dokázal aj odborný problém podať pútavým spôsobom a jazykom, ktorý sa dobre čítal. To využíval aj v populárno-vedeckých publikáciách ako popularizátor meteorológie.

Ako znalec a patrón írečitej, ľúbozvučnej slovenčiny významne prispel aj ku kodifikácii slovenskej leteckej terminológie, kde na seba vzal neľahkú úlohu výkladu najfrekventovanejších pojmov v letectve s uvedením ich anglických ekvivalentov.

Milan bol výborný kolega, gentleman stále v dobrej nálade, ktorý bol pripravený vždy pomôcť, poradiť a hľadať riešenie. Bol vynikajúci pedagóg s úžasným vzťahom ku študentom, ktorých všetkých oslovoval „priateľu“. Tak to cítil.

Nikdy na neho nezabudneme...Česť jeho pamiatke!

Parte2

Zatvoriť