Toogler

Druhý ONLINE deň otvorených dverí

DOD 2021 2

Srdečne Vás všetkých pozývame na náš druhý Online deň otvorených dverí. Pripojte sa 5. marca v čase od 13:00 h a z pohodlia Vášho domova sa spýtajte na našom chate na všetko, čo Vás zaujíma. 

PROGRAM DOD:

  • od 13.00 prezentácia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ponúkané študijné programy pre akademický rok 2021/2022, informácie o podmienkach pre prijatie na štúdium. Viac informácií ako aj odkaz na pripojenie nájdete na tomto odkaze
  • od 14.20 prezentácia Katedry leteckej dopravy (KLD) a Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra (LVVC) + diskusia s našimi vyučujúcimi a inštruktormi a priestor pre všetky vaše otázky. Pre pripojenie kliknite na tento odkaz.

Tešíme sa na Vás! 

 

Dotazník pre absolventov fakulty v akademickom roku 2019/2020

Dotaznik20192020

Vážení absolventi, ktorí ste v akademickom roku 2019/2020 úspešne ukončili štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Z dôvodu skvalitňovania štúdia na našej fakulte si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie niektorých informácií, ktoré súvisia s Vašim uplatnením v praxi a s využitím Vašich vedomostí získaných počas štúdia na našej fakulte. 

Štátnice 2021

Statnice 2021

Vážení študenti končiacich ročníkov,
do pozornosti vám dávame aktualizované informácie ohľadom štátnicových skúšok v akademickom roku 2020/2021. Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Študenti -> Štátnice 2021.

 

Výberové prednášky v akademickom roku 2020/2021

vyb pred banner

Milí študenti a priatelia Katedry leteckej dopravy,
v týchto náročných časoch sa KLD naďalej snaží poskytovať svojím študentom vzdelávanie na tej najvyššej úrovni. Aj preto sme sa v dobe dištančného vzdelávania snažili priniesť naším študentom sériu výberových prednášok od renomovaných expertov z rôznych oblastí letectva. V zimnom semestri akademického roku 2020/2021 tak pre študentov prednášalo až 15 odborníkov z praxe. Prednášky boli zamerané na skutočne široké spektrum tém – od tém pre študentov pilotov (napr. prevádzkové postupy, oceánske lety alebo výkonnosť lietadiel) až k prevádzkovým aspektom leteckej dopravy ako plánovanie letov, údržba lietadiel alebo manažment plánovania posádok.
V letom semestri akademického roku 2020/2021 opäť chystáme ďalšie zaujímavé prednášky. Ich kalendár, ako aj zoznam už realizovaných prednášok môžete nájsť na tomto odkaze: https://kld.uniza.sk/sk/studenti/vyberove-prednasky/kalendar-vyberovych-prednasok

Zatvoriť