Toogler

Anketa Zlaté krídla

ZlateKridla2021

Dňa 3.9.2021 sa konal galavečer ankety Zlaté krídla - Národná cena letectva Slovenskej republiky. Táto prestížna anketa každoročne zviditeľňuje a oceňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva.

Hospodárske Noviny: "Mladá Slovenka pilotuje Boeing"

HN Clanok

Celý rozhovor s našou študentkou SANDROU SANDTNEROVOU v Hospodárských Novinách si môžete prečítať tu.

 

 

Metodické usmernenie k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020

Metodicke usmernenieFPEDAS1 2021

Vážení študenti končiacich ročníkov,

do pozornosti vám dávame METODICKÉ USMERNENIE č. 1 /PEDAS/2021 k evidencii hodnotenia študentov v predmetoch študijných plánov študijných programov za akademický rok 2020/2021, resp. 2019/2020, v 1. a 2. stupni štúdia na FPEDAS v systéme Vzdelávanie a vo výkazoch o štúdiu – indexoch, ako aj ku kontrole štúdia za akademický rok 2020/2021 – Súbor na stiahnutie.

Prosíme Vás o dodržanie pokynov daných metodickým usmernením.

 

 

Workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“

Workshop VEGA

Napriek súčasnej pandemickej situácii sa dňa 26. marca 2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams v online priestore Žilinskej univerzity v Žiline, Katedry leteckej dopravy uskutočnil workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“, kde boli prezentované výsledky projektu VEGA 1/0624/18 Modely podnikania regionálnych letísk v kontexte dopravnej politiky štátu a Európskej únie za účasti manažmentu letísk, reprezentantov leteckých spoločností, štátnej správy a študentov.

Konferencia Mladé krídla 2021

Mladé krídla

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu Mladé krídla 2021, organizovanú v rámci prezentovania výstupov riešených záverečných prác inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijných programoch na Katedre leteckej dopravy. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke konferencie.

 

Zatvoriť