Toogler

MDPI - špeciálne číslo energies

energies.jpg

Pozývame všetkých autorov na publikovanie v časopise  Energies (ISSN 1996-1073). Open Access: Scopus, SCIE (Web of Science), Ei Compendex, RePEc, Inspec, CAPlus, SciFinder.

Journal Rank: CiteScore - Q1 (Control and Optimization).

INAIR 2021

INAIR 2021

V dňoch 3. a 4. novembra sa konala v poradí 10. medzinárodná konferencia organizovaná Katedrou leteckej dopravy INAIR 2021, ktorá bola tento rok v prostredí slnečnej Malty. Cieľom konferencie bolo zdieľanie poznatkov, informácií, najnovších výsledkov výskumov a inivatívnych riešení výziev, ktoré prináša svet leteckej dopravy.

Zatvoriť