Vážení študenti/ Vážené študentky
Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline a Ecole Nationale de l’Aviation Civile » (ENAC), Toulouse, Francúzsko vám ponúkajú možnosť získať dvojitý diplom na 2. stupni štúdia. Táto možnosť je určená pre študentov študijného programu Letecká doprava. Využite možnosť odlíšiť sa od svojich rovesníkov a získajte titul Ingénieur ENAC Degree z prestížnej svetovej leteckej univerzity! Viac informácií vám rád poskytne pán prodekan pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.

www.enac.fr/en