foto


Pozývame Vás na XVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa koná pod záštitou dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. a uskutoční sa

16. – 18. januára 2019

Country Saloon Belá

Ulica Oslobodenia 817/109, 013 05 Belá
Konferencia je organizovaná v rámci projektu:
KEGA No. 011ŽU – 4/2018 – Nové technológie vo vzdelávaní v študijnom programe letecká doprava a profesionálny pilot
Témou konferencie je zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve a transfer technológií a poznatkov z výskumných inštitúcií do súkromného sektoru s orientáciou na využitie špičkových pracovísk vedy a výskumu.
Tematické okruhy:
  • prevádzka a ekonomika leteckej dopravy;
  • vzdelávanie a výcvik leteckého personálu;
  • lietadlová technika;
  • riadenie letovej prevádzky a
  • letiská.
Vaša prítomnosť na konferencii, Vaše skúsenosti s riešením danej problematiky a aktívna účasť v diskusii určite prispejú k riešeniu ďalších úloh pri zvyšovaní bezpečnosti a kvality v civilnom letectve.