foto


Pozývame Vás na XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa koná pod záštitou dekanky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Anny Križanovej, PhD. a uskutoční sa

7. – 9. február 2018

v hoteli Granit Smrekovica

www.granitsmrekovica.sk
Konferencia je organizovaná v rámci projektu:
VEGA No. 1/0006/17 – Ekonomická integrácia európskeho vzdušného priestoru ako štrukturálny a regulačný problém
Témou konferencie je zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve a transfer technológií a poznatkov z výskumných inštitúcií do súkromného sektoru s orientáciou na využitie špičkových pracovísk vedy a výskumu.
Tematické okruhy:
  • prevádzka a ekonomika leteckej dopravy;
  • vzdelávanie a výcvik leteckého personálu;
  • lietadlová technika;
  • riadenie letovej prevádzky a
  • letiská.
Vaša prítomnosť na konferencii, Vaše skúsenosti s riešením danej problematiky a aktívna účasť v diskusii určite prispejú k riešeniu ďalších úloh pri zvyšovaní bezpečnosti a kvality v civilnom letectve.