Štátnicové predmety v akademickom roku 2017/2018 – Bakalárske štúdium

Povinné predmety
Lietadlá
Lietadlové pohonné jednotky
Povinne voliteľné predmety
Letecká navigácia
Letecké prístroje
Letecká meteorológia
Plánovanie a monitorovanie letu
Prevádzkové postupy
Zabezpečovacia letecká technika

Štátnicové predmety v akademickom roku 2017/2018 – Inžinierske štúdium

Povinné predmety
Manažment civilného letectva
Povinne voliteľné predmety
Manažment letovej prevádzky
Marketing v leteckej doprave
Navrhovanie a prevádzka letísk
Technická údržba lietadiel

Predmetom štátnej skúšky musí byť minimálne jeden povinne voliteľný predmet.

Po dôkladnom výbere povinne voliteľného predmetu štátnej záverečnej skúšky si študent stiahne nižšie uvedený formulár. Po vyplnení požadovaných údajov ho vlastnoručne podpíše a odovzdá na sekretariát katedry. Odovzdaný formulár už nebude možné vymeniť.

Termín odovzdania záväzných prihlášok je dňa 19.3.2018., náhradný termín 22.3.2018.

Otázky zo štátnicových predmetov nebudú na internetovej stránke uverejnené, ale poskytnuté elektronicky na spoločné ročníkové maily.