Dňa 30.04.2018 (pondelok) bude na katedre prebiehať odovzdávanie bakalárskych prác v čase 12.00 – 14.00 v zasadačke katedry LD.

Odovzdávanie diplomových prác sa uskutoční o týždeň neskôr, t.j. 07.05.2018 (pondelok) taktiež na katedre v čase 12.00 – 14.00.

Je potrebné odovzdať nasledujúce dokumenty:
  • dve tlačené verzie záverečnej práce (1 ks bude po štátniciach študentovi vrátený)
  • jednu elektronickú verziu záverečnej práce (pdf súbor).
  • vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu (2 ks)
  • potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do systému EZP (2 ks)
  • vyplnený a podpísaný formulár o sprístupnení záverečnej práce, ak autor práce požaduje odklad jej zverejnenia (1 ks)
  • vyplnený a vedúcim podpísaný formulár o absolvovaní konzultácií s vedúcim práce (1 ks)
  • čestné vyhlásenie autora o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej tlače (1 ks)

Po odovzdaní všetkých dokumentov bude študentom zapísané úspešné absolvovanie Seminára k záverečnej práci resp. Diplomového seminára.

Seminár k záverečnej práci/Diplomový seminár bude študentom zapisovaný v nasludujúcich dňoch:

  • bakalárske štúdium bude zapisovať prof. Ing. Andrej Novák, PhD pri preberaní BP dňa 30.4.2018 v čase 12.00 - 14.00
  • inžinierske štúdiumbude zapisovať prof. Ing. Andrej Novák, PhD. pred odovzdaním DP dňa 7.5.2018 v čase 12.00 - 14.00

UPOZORNENIE:

Pokyny pre vloženie záverečnej práce do systému EZP spolu so vzormi požadovaných dokumentov sú uvedené na webovej stránke Štátnic v zložke Evidencia záverečných prác. Licenčná zmluva je vytvorená autorom pri vkladaní práce do systému. Autor si taktiež zo systému vytlačí potvrdenie o vložení práce.

Súčasťou odovzdania je i formulár o sprístupnení záverečnej práce. Tento formulár je potrebné vyplniť a podpísaný (autorom a vedúcim) odovzdať spolu s licenčnou zmluvou. Formulár sa vypĺňa v prípade, ak študent požaduje odkladnú lehotu na zverejnenie záverečnej práce v CRZP. Maximálna odkladná lehota je 36 mesiacov.

Na stiahnutie:

Povinné je odovzdať všetky položky súčasne. Ak vám bude jeden z dokumentov chýbať, je potrebné zabezpečiť jeho odovzdanie ešte v ten deň a v stanovenom termíne.

Katedra nepreberie záverečnú prácu a požadované dokumenty odovzdané mimo stanovené termíny, t.j. 30.04.2018 a 07.05.2018!!!