Obrázok kontaktu
Profesor na Katedre leteckej dopravy
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 41 513 3453
+421 41 513 1517
Kancelária: BF 243

Zabezpečované predmety

Manažment letovej prevádzky 1
Manažment letovej prevádzky 2

Profesný rast

2000 – trváExpert – Hodnotiteľ výskumných návrhov a projektov rámcových programov EU, referenčné číslo: EE9981A15353
2000 - 2011Člen Európskej skupiny pre letecké plánovanie, EANPG Programme Coordinating Group (COG), the COG ATM Training Task Force (COG ATM TNG TF)
1998 – trváProfesor pre študijný odbor Doprava - Letecká doprava, Žilinská univerzita v Žiline
1998 – 2012Poradca riaditeľa Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky, š. p., Bratislava
1998 – 2004Člen skupiny „Metodológia pre hodnotenie bezpečnosti“, EATCHIP/EATMP, EUROCONTROL, Brusel
1997 – 2002Člen skupiny pre bezpečnosť, EATCHIP / EATMP, EUROCONTROL, Brusel
1996 - 1997Člen skupiny „Implementácia WGS – 84, EATCHIP, EUROCONTROL, Brusel
1994 - 2011Člen skupiny „ľudské zdroje“, EATCHIP, EUROCONTROL, Brusel
1993 - 1998Styčný dôstojník pre EATCHIP, EUROCONTROL, Brusel
1990 - 1991Prodekan pre výskum a vývoj na fakulte PEDAS, VŠDS
1990 - 1991Člen vedeckej rady fakulty PEDAS
1990 - 1991Člen vedeckej rady fakulty FRI
1986 - 1989Člen vedeckej komisie VTR-IX-9 pre výskum a implementáciu automatizačných systémov pre riadenie letovej prevádzky v krajinách Comecon
1985 - 1998Docent, Katedra leteckej dopravy, VŠDS ŽUŽ
1975 – trváInštruktor lietania pre profesionálnych pilotov, Katedra leteckej dopravy, VŠDŠ ŽUŽ

Vzdelanie

1974 - 1979Kandidát technických vied - odbor prevádzka a ekonomika leteckej dopravy; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov VŠDS
1973 - trváObchodný pilot civilného letectva - Profesionálny pilot CPL(A), inštruktor, 5 300 letových hodín
1964 - 1970Inžinier - odbor prevádzka a ekonomika leteckej dopravy; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov VŠDS a City University of London

Jazykové znalosti

Hodnotenie na základe znalostí jazyka na stupnici od 1 (základná) do 5 (pokročilá) pre písanie, čítanie a rozprávanie
Anglický jazyk: 4 - 4 - 4

Odborná činnosť

Výučba predmetu „Manažment letovej prevádzky“
Garant študijného programu Profesionálny pilot.
Spolugarant študijného programu doktorandského štúdia Dopravné služby.

Výskumné aktivity

Zodpovedný riešiteľ 6 grantových úloh, grant agentúry VEGA, výskum sa zameral na harmonizáciu a integráciu ATM v SR (roky 1993 - 2006).
Spoluriešiteľ 1 grantovej úlohy, grant agentúry VEGA, výskum zameraný na harmonizáciu a integráciu ATM v SR (2009- 2011).
Spoluriešiteľ VTP č. AV/819/2002, „Technológie a služby inteligentnej dopravy v podmienkach SR“, r.2002 – 2005
Partner v konzorciu vytvorenom organizáciou STERIA, Francúzsko, pre kontrakty ponúkané Eurocontrol Experimental Centre, Brétigny, 2001 – teraz
Subkontraktor v projekte EC, 5. rámcový program „The definition and management of a master plan for ATM validation“ (MAEVA), Key Action Sustainable mobility and intermodality of the Thematic Programme, Competitive and Sustainable Growth, 2000 – 2002.
Spoluriešiteľ „Advanced Safe Separation Technologies and AlgoRithms“, (ASSTAR), the 6th European framework programme, Thematic Priority 1.4 Aeronautics and Space, Increasing the Operational Capacity and Safety of the Air Transport System, Specific Targeted Research Project, the Second Call, Contract No. FP6-2003-AERO-1/516140, roky 2005 – 2007.
Spoluriešiteľ „Study on the provision of aeronautical information for the European Upper Flight Information Region“. Štúdia bola vykonaná pre EC v spolupráci so STASYS Limited, Lenten House, 16 Lenten Street, Alton, Hampshire, GU34 1 HG, UK and Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky, 2003 – 2004.
Spoluriešiteľ „System wide information management“ (SWIM-SUIT), the 6th European framework programme, Thematic Priority 1.4 Aeronautics and Space, Specific Targeted Research Project, roky 2008 – 2010.
Spoluriešiteľ EUROCONTROL project „CEATS Surveillance Data Processing and Distribution Functional Hazard Assessment“.. Štúdia bola vykonaná v spolupráci s AustroControl GmbH a Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, 2005 – 2006, Project number: CEATS ENG INFRA SDPD DE 2.5, rok 2005.
Spoluriešiteľ projektu EC „EUIR Initial Impact Assessment“, číslo projektu: R0004-0003, riešené v spolupráci s AustroControl GmbH, Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (LPS) a Skyguide, 2005.
Spoluriešiteľ „Aeronautic Study on Seamless Transport“ (ASSET), the 7th European Framework Programme, Contract No. FP7-AAT-2007-RTD-1 / 211625, 2008 – 2011.
Spoluriešiteľ EUROCONTROL project, „Future Airport Strategies“, (FAST) v spolupráci v M3S , Contract No. 08-220336-C, January 2008 – December 2008.
Spoluriešiteľ „Aviation Education Enhancement“ , AV EDEN, EU-US Atlantis Programme, Cooperation in higher education and vocational training, Policy Oriented Measure, September 2009 - 31st August 2011
Spoluriešiteľ projektu „Centrum excelencie pre leteckú dopravu“, ITMS 26220120065, v rámci opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako piliérov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce- operačný program Výskum a vývoj.
Spoluriešiteľ projektu „Implementácia vedecko-výskumných poznatkov do leteckej dopravy“, ITMS kód projektu 26220220010, v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe- operačný program Výskum a vývoj.

Päť najvýznamnejších publikácií

Monitorovanie navigačných a sledovacích systémov / Andrej Novák, Ivan Ferencz, Karel Havel, odovzdané do tľače 2010
Kolektív autorov: In: Technológie a služby inteligentnej dopravy – Žilina: Žilinská univerzita v Žiline,2007. –ISBN 978-80-8070-691-3
Air Navigation System Safety Assessment Methodology, programme reference index: SAF.ET1.ST03.1000-MAN-01[published on internet] /Safety assessment methodology task force members, - Ed. 2.1.- Brusel : Eurocontrol [2006]
Kolektív autorov: Letecké nehody. In: Dopravné nehody : (vyšetrovanie, dokazovanie a znalecké skúmanie), Bratislava: Respo, 2003. - ISBN 80-968953-5-4.
Civil/military co-operation in Air Traffic Management, [et al.]. NACC/PfP (CEAC)D(96)5, 1563-96 NATO GRAPHIQUE STUDIO, Brussels, 1996