Obrázok kontaktu
Docentka na Katedre leteckej dopravy
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 41 513 334 66
+421 41 513 3467
Kancelária: BF 211

Zabezpečované predmety

Ekonomika leteckého podniku 1
Ekonomika leteckého podniku 2
Letecká doprava v medzinárodných hospodárskych vzťahoch

Profesný rast

2008 – trvá Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy, docent
2000 – 2008 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra ekonomiky
1991 – 2000 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra železničnej dopravy
1988 – 1991 Výskumný ústav spojov, Praha - pracovisko Žilina
1985 – 1988 KOVO – podnik zahraničného obchodu, Praha
Vediem kurzy ekonomiky leteckých podnikov (letísk, poskytovateľov leteckých navigačných služieb a leteckých dopravcov) pre študentov v rámci študijného programu Letecká doprava v inžinierskom stupni štúdia. Som členkou odbornej komisie vo vednom odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky v doktorandskom stupni štúdia a vo výskume sa venujem integračnému procesu leteckej dopravy v Európskej únii.

Vzdelanie

2007 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 2007 - Docent
1988 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov- PhD
1988 Vysoká škola ekonomická, Obchodná fakulta, Bratislava - Ing

Jazykové znalosti

Hodnotenie na základe znalostí jazyka na stupnici od 1 (základná) do 5 (pokročilá) pre písanie, čítanie a rozprávanie
Anglický jazyk: 3 - 4 - 3
Ruský jazyk: 3 - 5 - 4

Odborná činnosť

Vzdelávacie kurzy zamerané na integráciu leteckej dopravy v Európskej Únii
Odborné poradenstvo a analýzy so zameraním na ekonomiku leteckých podnikov a politicko-ekonomické aspekty integrácie leteckej dopravy v EÚ.

Výskumné aktivity

SWIM-SUIT: SWIM – Podporený inovatívnymi technológiami (projekt 6. rámcového programu EÚ)
FAS: Budúce stratégie letísk (Projekt pre Eurocontrol riešený v spolupráci s ENAC – Národnou školou pre civilné letectvo vo Francúzsku)
ASSET: Aeronautická štúdia o bezbariérovej doprave (projekt 7. rámcového programu EÚ)
KEGA 024 ŽU-4/2014 Nové ekonomické vzdelávanie pre leteckých manažérov (projekt MŠVVaŠ SR)

Päť najvýznamnejších publikácií

Tomová, A. – Havel, K.: Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - 154 s. ISBN 978-80-554-1153-8
Tomová, A.: Potreba nových smerov vo výskume ekonomiky vzdušného priestoru: 70 rokov po Chicagu. In: Journal of air transport management. (v anglickom jazyku) ISSN 0969-6997. - Vol. 44-45 (2015), s. 1-7.
Tomová, A.: Ekonomika leteckých navigačných služieb. Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 225 s. (v anglickom jazyku). ISBN 978-80-554-0905.
Badanik, B. ; Laplace, I. ; Lenoir, N. ; Malavolti, E. ; Tomová, A.; Kazda, A.: Budúce stratégie pre letiská. (v anglickom jazyku) In: ICAS 2010 - 27th Kongres Mezdinárodného výboru pre aeronautické vedy. sciences.: 19-24 September 2010, Nice, France. - [10] s. Článok bol publikovaný aj v: Air transport and operations : proceedings of the third international air transport and operations symposium 2012 : 18th-20th June 2012, Delft, the Netherlands. - Washington, DC : IOS Press, 2012. - ISBN 978-1-61499-118-2. - S. 506-513.
Tomová, A.: PPP projekty a letiská: skúsenosť a stav vo svetových regiónoch. (v anglickom jazyku) Prezentované na 8. konferencii o aplikovanom výskume infraštruktúry INFRADAY: Inovácie v sieťových odvetviach – trhy a regulácia, tlak a ťah: Berlin, 9-10 October, 2009. - [S.l.: s.n.], 2009. - [21] s.