Obrázok kontaktu
Docent na Katedre leteckej dopravy
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 41 513 3457
+421 41 513 1517
Kancelária: BF 207

Zabezpečované predmety

Marketing v leteckej doprave
Obchodná prevádzková činnosť

Profesný rast

2015 – trvá Člen komisie pre kozmické aktivity v Slovenskej republike vymenovaný Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
2013 - trvá Docent na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
2011 - 2015 Národný kontaktný bod pre programový smer Vesmír 7. RP vymenovaný Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
2011 – trvá Hlavný delegát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Programovom výbore pre navigáciu Európskej vesmírnej agentúry
2011 – 2015 Národný expert pre programový smer Vesmír 7. RP
2012 – trvá Examinátor jazykovej spôsobilosti ICAO English vymenovaný Dopravným úradom SR
2009– 2014 Člen komisie pre účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou vymenovaný ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2005– 2013 Odborný asistent na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
Január 2005-Jún 2005 Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.
November 2004-December 2004 Odborný technický zamestnanec Slovenskej správy letísk
Jún 2003 – November 2003 Odborná študentská stáž Worldwide Flight Services, Charlotte, North Carolina, USA
Benedikt je členom Komisie pre účasť Slovenskej republiky na spolupráci s ESA, kde presadzuje plnoprávne členstvo SR v ESA. Spolupracuje s Odborom telekomunikácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, pri presadzovaní záujmov SR v satelitných navigačných programoch Galileo a EGNOS. Podieľa sa na vytvorení databázy slovenských podnikov, ktoré majú potenciál a záujem o spoluprácu s ESA. Podporuje činnosť Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity pri príprave prvého slovenského satelitu skCube a podporil vypustenie tzv. “near-space” balóna skballoon Julo1. Spoluorganizoval workshop so zástupcami ministerstiev a organizácií výskumu a vývoja s názvom Kozmický výskum na Slovensku, ktorý predchádzal ďalším aktivitám smerujúcim k podpisu Dohody o spolupráci SR s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Benedikt v súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre leteckej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Je odborník na prevádzkovanie letísk a leteckých spoločností. Prednáša na témy prevádzkovania letísk a leteckých spoločností a obchodných stratégií a trhového potenciálu leteckých spoločností a letísk na domácej Žilinskej univerzite v Žiline, na Francúzskej univerzite pre civilné letectvo ENAC (Ecole Nationale de l'Aviation Civile) so sídlom v Toulouse vo Francúzsku, tiež na University of Belgrade v Srbsku a Cranfield University.Venuje sa tiež výskumu v oblasti organizácie a riadenia letovej prevádzky, prevádzkovaniu letísk a zefektívňovaniu procesov v leteckej doprave a znižovaniu negatívnych environmentálnych vplyvov leteckej dopravy. Ako výskumník je aktívne zapojený do prípravy a riešenia viacerých projektov Horizont2020, SESAR2020, 6.RP a 7.RP. Ako manžér bol zodpovedný za vedenie tímu Katedry leteckej dopravy v konzorciu riešiteľov projektu 6.RP SWIM-SUIT zaoberajúceho sa návrhom inovatívneho systému riadenia letovej prevádzky. Je tiež zodpovedný za vedenie projektu 7.RP AirTN-NextGeneration – siete výskumných organizácií v oblasti leteckej dopravy. Má odborné skúsenosti v oblasti prevádzkovania letísk, ktoré nedobudol počas práce pre Slovenskú správu letísk ako odborný technický zamestnanec a práce pre Letiskovú spoločnosť Žilina, a. s. ako výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva. Benedikt je hlavný delegát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Programovom výbore Európskej vesmírnej agentúry pre navigáciu a pravidlene sa zúčastňuje na jeho zasadnutiach. Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol tiež vymenovaný do funkie národného experta pre programový smer „Vesmír“ 7. RP. Zároveň pôsobil aj ako národný kontaktný bod pre programový smer „Vesmír“ 7. RP. Na základe nominácie delegáta programového výboru H2020 Transport sa zúčastňuje rokovaní tohto výboru a má prehľad o jeho fungovaní. Je examinátor pre skúšanie jazykovej spôsobilosti v anglickom jazyku (Aviation English) v zmysle požiadaviek ICAO vymenovaný Leteckým úradom Slovenskej republiky a má potvrdenie o preskúšaní jazykovej spôsobilosti v anglickom jazyku úrovne 6.

Vzdelanie

May 2013 Docent v odbore dopravné služby, Žilinská univerzita v Žiline
Október 2010 Krátky odborný kurz: Airport Route Development and marketing organizovaný Airports Council International, medzinárodné letisko Viedeň
September 2009 Krátky odborný kurz: Summer school of Air Transport Economics, Airport costs and revenues, airport finance, airline revenues and pricing, Univerzita Belehrad, Srbsko
Marec 2007 Krátky odborný kurz: Marketing and market research for air transport, University of Westminster, Londýn, Veľká Británia
September 2006 – Máj 2007 Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
Október 2001 – Január 2005 Philosophie doctor (PhD.) v odbore Dopravná a spojová technológia, Žilinská univerzita v Žiline
September 1996 – Máj 2001 Ing. – Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline

Jazykové znalosti

Hodnotenie na základe znalostí jazyka na stupnici od 1 (základná) do 5 (pokročilá) pre písanie, čítanie a rozprávanie
Anglický jazyk: 5 - 5 - 4
Ruský jazyk: 3 - 2 - 2

Odborná činnosť

Štúdia realizovateľnosti v úlohe zabezpečenie dostatočných leteckých kapacít pre OS SR : oponentský posudok / Antonín Kazda, Andrej Novák, Benedikt Badánik. - Žilina : [s.n.], 2007.
Letecko - prevádzkové posúdenie telekomunikačnej stavby Orange Slovensko, a.s, Bojnice -NsP ul. Nemocničná č. 2 / Antonín Kazda, Benedikt Badánik, Tomáš Kazda. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007.
Posouzení využitelnosti a možností rozvoje letiště Znojmo v evropských souvislostech : studie / Antonín Kazda, Benedikt Badánik, Tomáš Kazda. - Žilina : [s.n.], 2008.
Spracovanie strategického zámeru plánu rozvoja letiska Piešťany / Antonín Kazda ... [et al.]. - Žilina :2010. [Spoluautori: Badánik, Benedikt ; Kováč, Matúš ; Kandera, Branislav ; Kamenický, Milan ; Kazda, Tomáš ]

Výskumné aktivity

Projekt FAST
Projekt ASSET
Projekt CEARES
Projekt SWIM SUIT
Projekt AirTN

Päť najvýznamnejších publikácií

Milan Stefanik, Hitham Fakih, Benedikt Badanik: Untapped potential of onboard advertising, 26th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences - ICAS 2008, September 14-19, 2008, Anchorage, Alaska, USA, ISBN 0-9533991-9-2
Benedikt Badánik. Airlines in social media . In: Air transportation : a management perspective. - Ashgate publishing company, 2015. - ISBN 978-1-4724-3681-8. - p. 309-326.
Badánik, Benedikt ; Tomová, Anna ; Laplace, Isabelle ; Lenoir, Nathalie . Future airports development strategies [Stratégie budúceho rozvoja letísk]. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 15, no. 2 (2013), s. 19-24.
Isabelle Laplace, Nathalie Lenoir, Estelle Malavolti-Grimal, Antonin Kazda, Anna Tomova, Benedikt Badanik, FAST: Future Airport Strategies 7th EUROCONTROL Innovative Research Workshop & Exhibition, EUROCONTROL Experimental Centre, December 2nd-4th 2008
Luis López, Anna Tomova, Benedikt Badanik, Cost Benefit Analysis Methodology, PROGRAMME: SWIM-SUIT, Delivery No. : D5.2.2, Contract No.: TREN/07/FP6AE/S07.69084/036990