Obrázok kontaktu
Vedúci Katedry leteckej dopravy
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
+421 41 513 3450, +421 41 513 3451
+421 41 513 1517
Kancelária: BF 248

Profesný rast

2016 - trvávedúci Katedry leteckej dopravy, fakulty PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline
2013 - 2016riaditeľ Centra excelencie pre leteckú dopravu, Žilinskej univerzity v Žiline
2011 - trváčlen vedeckej rady fakulty PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline
2005 - trváprodekan pre zahraničné vzťahy fakulty PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline
2000 - trváodborný asistent na fakulte PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline
1998 - 2000doktorandské štúdium na fakulte PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline

Vzdelanie

2012 Inaugurácia v odbore Dopravná, Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDAS
2005 Habilitácia v odbore Dopravná a spojová technológia, Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDAS 
2003 - 2004 Vzdelávač profesionál - kurz, Certifikovaný vzdelávací inštitút IBIS partner 
Apríl - September 2000 študijný pobyt Socrates/Erasmus, University of Glasgow, Department of Aerospace Engineering 
1998 - 2000 doktorandské štúdium v odbore Dopravná a spojová technológia, Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDAS 
1996 - 1998 Doplňujúce pedagogické štúdium, Žilinská univerzita v Žiline 
1993 - 1998 Ing. - Telekomunikácie 38-09-8, Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - plynulá znalosť 
Nemecký jazyk, ruský jazyk - pasívna znalosť 

Ostatné zručnosti

IT - počítačové siete 

Odborná činnosť

Viac ako 50 odborných článkov, publikácií a konferenčných prezentácií v oblasti leteckej dopravy. Člen redakčnej rady časopisu Aero Journal. 

Najdôležitejšie publikácie

1. NOVÁK, Andrej : Communication and navigation ; translated by: Alena Sedláčková. - [1. vyd.]. - V Žiline : Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2008. - 135 s. - ISBN 978-80-8070-983-9.
2. NOVÁK, Andrej - NOVÁK SEDLÁČKOVÁ, Alena : Medzinárodnoprávna úprava civilného letectva ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 125 s., [AH 6,82; VH 7,24]. - ISBN 978-80-554-0300-7.
3. BEŇO, Luděk - BUGAJ, Martin - NOVÁK, Andrej : Application of RCM principles in the air operations. In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS. - ISSN 1335-4205. - Roč. 7, č. 2 (2005), s. 20-24.
4. NOVÁK, Andrej - MRÁZOVÁ, Mária : Research of physiological factors affecting pilot performance in flight simulation training device. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 3 (2015), s. 103-107.
5. CHEU, Ruey Long a kol. : Transatlantic dual masters degree program in Transportation and logistics systems : first 2 years of implementation. In: Transportation research record : journal of the transportation research board : research and education. - ISSN 0361-1981. - No. 2328 (2013).