V tejto sekcii nájdete materiály potrebné na správne vypracovanie bakalárskych a diplomových prác.

 • Termín oboznámenia sa s recenznými posudkami: 19.5.2017
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – inžinierske štúdium Letecká doprava denné a externé: 29.5.2017
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium Letecká doprava denné: 30.5.2017
 • Termín konania štátnych záverečných skúšok – bakalárske štúdium Profesionálny pilot denné: 29.5.2017

Dôležité dátumy pre končiace ročníky (podľa harmonogramu pre akademický rok 2016/2017):

Odovzdanie návrhu zadania témy BP a DP do 21.11.2016
Prevzatie oficiálneho zadania na katedre 6.12.2016
(utorok)
Vypracovanie bakalárskej práce denní študenti: 21.11.2016 - 28.4.2017
Vypracovanie diplomovej práce denní študenti: 21.11.2016 - 5.5.2017
externí študenti: 21.11.2016 - 5.5.2017
Odovzdanie záväznej prihlášky na voliteľný štátnicový predmet 8.3.2017 a 10.3.2017
Odovzdanie bakalárskej práce na katedre 2.5.2017
Odovzdanie diplomovej práce na katedre 9.5.2017
Kontrola indexov na študijnom oddelení (Bc aj Ing študenti) 9.5.2017
 1. Návrh zadania záverečných prác 2017
 2. Konzultácie s vedúcim ZP 2017
 3. Materiály na vypracovanie záverečnej práce 2017
 4. Štátnicové predmety 2017
 5. Kód záverečnej práce do systému CRZP 2017
 6. Evidencia záverečných prác 2017
 7. Pokyny pre odovzdanie záverečných prác 2017
 8. Harmonogram študentov v štátnicových komisiách 2017

  AKTUALIZOVANÉ