Contact image
Associate Professor at Air Transport Department
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 41 513 3462
+421 41 513 1517

Experience

2002 - trváŽilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy asistent
2001University of Glasgow, Department of Aerospace Engineering (stáž 6 mesiacov)

Vzdelanie

1998 - 2001Doktorandské štúdium, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy
1996 - 1998Doplňujúce pedagogické štúdium Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy
1993 - 1998promovaný na inžiniera leteckej dopravy Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy
1988 - 1992Gymnázium v Starej Ľubovni

Jazykové znalosti

český jazyk, anglický jazyk