Contact image
Head of Air Transport Department
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 41 513 3450, +421 41 513 3451
+421 41 513 1517
Office: BF 248

Profesný rast

2005 - trváčlen vedeckej rady fakulty PEDAS
2005 - trváprodekan fakulty PEDAS 
2000 - trváodborný asistent na fakulte PEDAS 
1998 - 2000doktorandské štúdium na fakulte PEDAS 

Vzdelanie

2005 Habilitácia v odbore Dopravná a spojová technológia, Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDAS 
2003 - 2004 Vzdelávač profesionál - kurz, Certifikovaný vzdelávací inštitút IBIS partner 
Apríl - September 2000 študijný pobyt Socrates/Erasmus, University of Glasgow, Department of Aerospace Engineering 
1998 - 2000 doktorandské štúdium v odbore Dopravná a spojová technológia, Žilinská univerzita v Žiline, fakulta PEDAS 
1996 - 1998 Doplňujúce pedagogické štúdium, Žilinská univerzita v Žiline 
1993 - 1998 Ing. - Telekomunikácie 38-09-8, Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - plynulá znalosť 
Nemecký jazyk, ruský jazyk - pasívna znalosť 

Ostatné zručnosti

IT - počítačové siete 

Odborná činnosť

Viac ako 50 odborných článkov, publikácií a konferenčných prezentácií v oblasti leteckej dopravy. člen redakčnej rady časopisu Aero Journal. 

Najdôležitejšie publikácie

Novák A.,Kandera B., Palička L.: Úvod do elektrotechniky pre poslucháčov fakulty PEDaS, EDIS 2005 ,. ISBN 80-8070-349-3, Žilinská univerzita v Žline 2005 
Novák A.: Kurz teórie ATPL 021 ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, EDIS 2005 , ISBN 80-7100-240-2, Žilinská univerzita v Žilina 2004