Contact image
Professor at Air Transport Department
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 41 513 3452
+421 41 513 1517

Profesný rast

1982 - 2003člen vedeckej rady F-PEDAS 
1990 - 2002predseda AS F-PEDAS 
1990 - 1998člen AS Žilinskej univerzity 
2001 - 2003člen prac. skupiny akreditačnej komisie vlády SR 
2000člen vedeckej rady F-STROJ 
1998 - trváprofesor 
1996 - trváletový riaditeľ leteckej školy AFA RF 
1981- 2000vedúci laboratória letového simulátora JAK-40 
1987- 1988expert komisie pre výchovu lietajúceho personálu 
1982docent
1980 - 1988vedúci oddelenia lietadlovej techniky KLD 
1966 - 1982odborný asistent VŠD KLD 
1963 - 1966externý asistent VUT Brno 
1962 - 1966samostatný výskumný pracovník VÚIBZKG Brno 
1961 - 1962vývojový pracovník ZJŠ - Motorlet Praha 

Vzdelanie

Vysoká škola dopravy a spojov Žilina August 1980 
Habilitačná práca, vedný odbor 37-01-9 
Štátna letecká inšpekcia Február - 1996 
Technik údržby lietadiel I a II typu 
Vysoká škola dopravy a spojov Žilina Február 1976 
Kandidátska dizertačná práca, vedný odbor 37-01-9 
Štátna letecká inšpekcia Júl 1978
Obchodný pilot - oprávnenie inštruktor, inšpektor 
Karlova Univerzita Praha August 1971 
PGŠ vysokoškolskej pedagogiky 
Štátna letecká inšpekcia August 1968 
Športový pilot motorových letúnov 
Vojenská akadémie Antonína Zápotockého Brno Jún 1961 
Ing. - Fakulta letecko-elektronická, letecké motory 
ZVÄZARM -SR Jún 1956
Športový pilot bezmotorových letúnov 

Jazykové znalosti

český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk - znalosť 

Ostatné zručnosti

obchodný pilot, 7 000 hodín, z toho 5 300 letový inštruktor, medzinárodné lety, inšpektor motorového lietania, kvalifikácie prevádzania výsadkov, zalietavací, skúšobný, pre aerovleky,skupinová zlietanosť, akrobacia 
letový inštruktor FTO - LVVC Žilinská univerzita Žilina, SEPL, MEPL, ULL 

Odborná činnosť

Výskumné úlohy, projekty, štúdie a expertízy z oblasti leteckej dopravy a informatiky a výchovy lietajúceho a pozemného leteckého personálu. 

Najdôležitejšie publikácie

Kříž J.: Pohonná jednotka, JAA ATPL výcvik, 285 str., AH 24,52, ISBN 978-80-8070-8726, Žilinská univerzita v Žiline 2008 
Kříž J.: METODIKA PILOTNÉHO VÝCVIKU, 1. diel, Základy techniky pilotáže, 2 prepracované vydanie, Multimediálna podpora výučby, vydanie na CD, AH/VH 10,83/10,11, ISBN 978-80-8070-877-1, Žilinská univerzita v Žiline 2008 
Kříž J. a kol.: METODIKA PILOTNÉHO VÝCVIKU, 2. diel, Navigačné lety, Multimediálna podpora výučby, vydanie na CD, AH/VH 9,83/10,11, ISBN 978-80-8070-867-2, Žilinská univerzita v Žiline 2008 
Kříž J. a kol.: METODIKA PILOTNÉHO VÝCVIKU, 3. diel, Lety podľa prístrojov, Multimediálna podpora výučby, vydanie na CD, AH/VH 15,22/15,43, ISBN 978-80-8070-911-2, Žilinská univerzita v Žiline 2008 
Kříž J. a kol.: METODIKA PILOTNÉHO VÝCVIKU NA LETOVOM SIMULÁTORE, 270 strán, AH/VH 25,60/26,20 , ISBN 978-80-8070-793-4, Žilinská univerzita v Žiline 2007 
Kříž J.: Lietadlové pohonné jednotky, 264 str., 190 obr., 3 tab., 17 foto, AH 25.44, VH 25.93, ISBN 80-8070-342-6, Žilinská univerzita v Žiline, 2004 
Kříž J. a kol..: Skúšobné testy z teórie ATPL, 729 str., 24 tab., ISBN 80-8070-308-6, Žilinská univerzita v Žiline 2004 
Dzvoník O., Kříž J., Blaško P.: Ľudský faktor v letectve. Ľudská výkonnosť a jej obmedzenia , 148 str. AH 9,97,VH 10,43 ISBN 80-7100-811-7 ŽU v Žiline, 2001 
Kříž J. a kol..: Počítače a počítačové siete, 275 str., 143 obr., 7 tab., AH 15.64, VH 16.18, ISBN 80-8071-411-1, Žilinská univerzita v Žiline, 1998