Contact image
Research Assistant of Air Transport Department
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 41 513 3474

Experiece

marec 2011 – trvá Výskumná pracovníčka na Katedre leteckej dopravy, Žilinská univerzita v žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika
August 2006 – Apríl 2007 Rachel English, 139 Maze Hill, Blackheath, Londýn SE3 7UB, Veľká Británia, Klasická hudba, Vývojárka databázy

Education

September 2006 – Jún 2008 Inžinierske štúdium v odbore Letecká doprava, Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika
September 2003 – Jún 2006 Bakalárske štúdium v odbore Letecká doprava, Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika
September 1999 – Jún 2003 Gymnázium Dubnica nad Váhom, Slovenská republika