ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

a

Dopravný úrad SR

Vás pozývajú na výcvikový seminár


GNSS a ich vplyv na bezpečnosť všeobecného letectva

organizovaný v rámci riešenia projektu

Capacity building for aviation stakeholders, inside and outside the EU (CaBilAvi)

8. – 10. február 2017
Univerzitné stredisko Zuberec


Výcvikový seminár je určený pre subjekty pôsobiace prevažne v českom a slovenskom všeobecnom letectve: letecké výcvikové organizácie, prevádzkovatelia Business Aviation, aerokluby a pod. Účastníci výcvikového seminára budú oboznámení a preškolení v oblasti systémov GNSS používaných v letectve a súčasne s platnou legislatívou. Rovnako budú prezentované skúsenosti s implementáciou PBN v leteckom výcviku IFR a VFR. V rámci prednášok budú predstavené aj moderné systémy avioniky s priamou súvislosťou k GNSS. Tešíme sa na Vašu účasť.

Všetky dalšie informácie nájdete v informačnom letáku.